Salangen-Nyheter

Søknadsfristen går ut 1. mai:

Kulturmidler tildeles

- Tilskuddene for 2016 har blitt gjort klart til å deles ut, sier Kurt Jan Kvernmo. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

- Tilskuddene for 2016 har blitt gjort klart til å deles ut, sier Kurt Jan Kvernmo. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Hvert år tildeler Salangen kommune kulturmidler til frivillige lag og foreninger som er i kommunen. - Vi snakker om en pott på omtrent 200.000 kr, sier kultursjef i Salangen kommune Kurt-Jan Kvernmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Salangen kommune lagde retningslinjer for tildeling av kulturmidler som ble vedtatt i kommunestyret før år 2000-skfitet som fortsatt brukes i dag. Tilskuddene for 2016 har blitt gjort klart til å deles ut. - Jeg har ikke oversikten på meg nå, men vi snakker om en sum på omtrent 200.000 kr, sier kultursjef, Kurt-Jan Kvernmo i Salangen kommune.

Typer tilskudd

Han kan si at det er flere forskjellige typer tilskudd. - Vi har tilskudd til allmenn kulturarbeid, der går midlene til aktivitetsstøtte for sang- og musikkforeningen, kompetanseheving i lag og foreninger, og til slutt aktivitetsstøtte til pensjonister og eldrelag, sier Kvernmo til nettavisen. Det er også tilgjengelig driftstilskudd for sommer- og vinteranlegg. Søknadsfristen for disse er 1. mai, bortsett fra for kurs og konferansestøtte, der det kan sendes søknader hele året før 15. november.

Annonse