Salangen-Nyheter

Salangen kommune reagerer:

Kutter vedlikehold på linjer

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) synes ikke det er greit at Telenor velger å gjøre slutt på kundeforholdet til mange salangsværinger, og sier at dette allerede et tema i Senterpartiets stortingsgruppe.

SJØVEGAN: Telenor vil ikke lengre utføre vedlikehold på kobberlinjene sine fra og med 1.mai. Dette har skapt store reaksjoner i mange kommuner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er nå blitt kjent at Telenor vil fra første mai ikke lengre utføre vedlikehold på kobberlinjene sine. Mange lokalsamfunn har reagert på dette, og Salangen er intet unntak. Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) synes ikke det er greit at Telenor velger å gjøre slutt på kundeforholdet til mange salangsværinger, og sier at dette allerede et tema i Senterpartiets stortingsgruppe. – Vi liker ikke det som skjer, og vi vil ha dialog opp mot stortingsgruppen for å drive påvirkning der. Mange har allerede reagert ettersom Telenor har et samfunnsansvar. Dette ansvaret må klargjøres, og Stortinget er de som kan utøve en myndighet overfor Telenor, forteller ordføreren.

Dekning er viktig for alle 

Telenor sitt nett har vært en viktig del av infrastrukturen i kommunene i landet, og Salangen kommune må nå se på hvordan vi løser situasjonen fremover. Kommunen skal søke på nytt tilskudd fra NKOM til bredbåndsutbygging, men det er satt av lite midler til dette i statsbudsjettet de siste årene. Salangen kommune har etter anbudskonkurranse inngått avtale med Telia om mobiltelefoni, og har hatt møte for å gå gjennom avtalen og se på hvordan denne vil gi best mulig effekt for kommunen – Telia tenker å gjøre en dekningskontroll, og se på mulighetene for å bedre telefondekning i deler av kommunen. Mobildekning og bredbåndsdekning er viktig for alle Salangens innbyggere, blant annet i forbindelse med utvikling av velferdsteknologi, sier ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

ANNONSE
Annonse