Salangen-Nyheter

Inspirasjonskonferanse i landbruk:

Landbruket i fokus

På bildet: Det inviteres til landbrukskonferanse i Lavangen den 28.oktober. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Er du i næringen eller som samfunnsborger interessert i landbruk, er dette noe for deg: Det skal avholdes en Inspirasjonskonferanse for landbruket på Fjellkysten i Lavangen 28.oktober.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Formål med konferansen er og inspirere til nytenking, nyetablering og rekruttering innen landbruksnæringen i Lavangen, Gratangen og Skånland. Drøfte tiltak som kan iverksettes for å bidra til rekruttering og vekst innen landbruket i disse kommuneneMålgrupper:

Alle i de tre kommunene som er interessert i landbruk i vid betydning. Primære målgrupper er: Aktører som er aktive innen landbruk i de tre kommunene - personer som ønsker/har planer om etablering/utvidelse av landbruksvirksomhet i kommunene - elever ved Rå og Gibostad videregående skole. Andre inviterte: Tine og Nortura, Sparkjeden, Coop, Troms Bondelag, Troms Bonde- og Småbrukerlag og media. Ingen deltageravgift.

Vi sår optimisme og fremtidsmulighet. Påmelding og informasjon om dagen kan leses her:  

http://www.blestihavlandet.no/landbruk.html