Salangen-Nyheter

Ibestad- ordfører redd for beredskapen:

- Lang utrykkningstid

Ordfører i Ibestad kommune, Dag Brustind håper nå at politiberedskapen i en kommune som Ibestad kan bli bedre. FOTO: BYRÅ

Ordfører i Ibestad kommune, Dag Brustind håper nå at politiberedskapen i en kommune som Ibestad kan bli bedre. FOTO: BYRÅ

SJØVEGAN: Vi har i den seneste tiden opplevd flere ulykker i vårt distrikt og det oppleves ofte at politiet bruker lang tid på å rykke ut til slike hendelser. Nå krever ordfører i Ibestad, Dag Brustind (bildet) en endring.

Publisert:

Annonse
Annonse

Ordførerne i Troms og spesielt ordfører i Ibestad Dag Brustind, er redd politiberedskapen i distriktene er for dårlig. - Jeg poengterer at dette ikke er kritikk mot politiet, men de resursene politiet har tilgjengelig. Det som er mest bekymringsverdig er at utrykningstiden i verste fall kan bli alt for lang. Både Salangen og Ibestad ligger under Ofoten politiberedskap. Dette kan i verste fall bety at man ved ei ulykke på Ibestad blir nødt til å vente på politi fra Tysfjorden, sier Brustind.


Verste fall

Ved vanlige små ulykker kan det gå bra i slike tilfeller, men skal man se på verst tenkelig utfall hvor det ligger kriminelle årsaker bak, må politi inn og sikre åsteder før eventuell ambulanse kan gå inn, og skulle dette skje på natterstid kan dette i ytterste konsekvens medfalle død. - Dette er noe som både skremmer og gjør at folk blir engstelige. Jeg har derfor tatt tak i denne saken og vil ha den belyst. Jeg synes det er viktig at dette blir tatt på alvor og at vi må gjøre noe for å få opp beredskapen i slike situsasjoner, sier Brustind til nettavisen.


Ulykker

Han påpeker at man har vært heldig å unngått de største sakene, men det er ikke lenge siden at det var en dødsulykke på Fossbakken og det tok omentrent 1 time før politiet ankom stedet. - Hadde denne ulykken skjedd på Ibestad hadde de måttet vente på politi fra Narvik eller Harstad, og de har henholdsvis 15 og 20 mil å kjøre før de er fremme. I verstefall 4 timer tur/retur, og i tillegg kommer tiden på skadestedet, sier Brustind bestemt. Han belyser samtidig en annen situasjon som også oppstår, er at om det blir utrykning fra Narvik så vil beredskapen i samme område svekkes tilsvarende i samme tidsrom.


Ansvar

Det som bekymrer Ibestad- ordføreren mest er likevel det faktum, at det ved enkelte ulykker vil mangle kompetent ledelse i en ulykke/krisesituasjon. Det har i enkelte tilfeller ikke blitt sendt ut patruljer og frykten er at det skulle skje ved en større hendelse. - Dette er spesielt bekymringsfullt da det er nedfelt ved lov at dette er et ansvar og en plikt som politiet har. Også i distriktene etter arbedstid, sier Brustind.


Løsning

En av løsningene slik Brustind ser det,  er å styrke politiberedskapen i distriktene i steden for å svekke dem slik det nå gjøres. Utrykningsenhetene i distriktene bør også styrkes med bedre kompetanse, opplæring og ressurser. - På denne måten kan også andre enheter i enkelte ulykker overta for politiet som skadestedsansvarlige. Ved større ulykker og kriminalsaker er imidlertid politiet eneste alternativ og da bør deres resursser prioriteres på en annen måte, sier Brustind. Befolkningen i distriktet har samme krav på politimessig dekning som folk i byene, så da må det prioriteres annerledes en hva som er tilfellet i dag.


Etterlyser innvolvering

Dette er bakgrunnen for at Ibestad- ordføreren nå etterlyser større og sterkere involvering fra regjeringen og statsråden. Han mener at dagens utvikling går i feil retning. - Også andre etater og instanser er enige. Det som må til nå er en større ressursoverføring fra staten, en økning i ansatte politi i distriktene samt en økt kompetanseheving i alle etater slik at en ulykke eller annen hendelse kan håndteres på en raskere og mer effektiv måte, avslutter Brustind.