Salangen-Nyheter

NASA og Salangen kommune:

Legger slagplan

Daglig leder i NASA, Gunnar Sæbø, ser frem til en produktiv dag. ARKIVFOTO: TINA HANSEN

SJØVEGAN: Det er et viktig tema som er i vinden for tiden, og det er folketallsutvikling. I samarbeid med NASA Salangen skal Salangen kommune nå jobbe sammen for å legge en slagplan mot en negativ utvikling.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det ligger for tiden et tungt fokus på økt bosetting i Salangen. De fleste kommunene i nærområdet har hatt en negativ folketallsutvikling de siste 20 årene, og det er knapphet på kompetent arbeidskraft som er spådd å være de største utfordringene i distrikts-Norge i fremtiden. Salangen kommune og NASA har derfor invitert flere aktører til en temadag 30.oktober hvor det skal settes igang en skikkelig drøfting av temaet "Økt bosetting - hva bør gjøres?".

Dyktige folk

Gunnar Sæbø, som er daglig leder i NASA, ser frem til å få noe konkret å ta fatt i. - Det er veldig dyktige folk som kommer på temadagen, så jeg håper dette skal sette oss på sporet av noe håndfast, sier Sæbø. Blant de inviterte er blant annet Tom Pettersen, som er seniorkonsulent i KS som driver Tilflyttingsprosjektet, og sitter med stor kunnskap om kritiske faktorer for å lykkes med rekruttering og bosetting. Nils Aarsæther er professor ved UiT og skal komme inn på arbeidet med planstrategier i kommunene, samt Ørjan Johansen som er stedsansvarlig i Salangen for Studiesenteret.no.

Søker engasjement

Når temadagen settes i gang i Salangen kulturhus så er det med forhåpninger om å oppnå et økt engasjement. - Vi håper jo å oppnå en økt bevissthet om hva økt bosetting i kommunen betyr, og at de som har et engasjement for regionen stiller opp, sier Gunnar Sæbø håpefullt. Det er lagt opp til gruppearbeid, og Sæbø ser frem til en temadag med nyttige innspill.

ANNONSE
Annonse