Salangen-Nyheter

Får nytt navn som politistasjon:

Lensmannskontorer blir historie

Nærmeste politistasjon for innbyggerne i Salangen er nå Setermoen. Dette etter at daværende lensmannskontor i Salangen ble nedlagt i 2017. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Regjeringen har besluttet å erstatte betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon». Dermed blir nærmeste politistasjon for oss i Salangen og Lavangen, Setermoen politistasjon. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen. Tittelen blir nå politistasjonssjef. Politistasjon er et godt innarbeidet begrep, og jeg er sikker på at politistasjonssjef er en naturlig og forståelig tittel for publikum, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Forslaget er en oppfølging av regjeringens vedtak 2. mars 2020 om at kjønnsspesifikke stillingstitler over tid skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter. Det enkelte departement har ansvaret for endringsarbeidet i egen sektor. Tidligere i år ble det også bestemt at stillingen som lensmann blir nå endret til tittelen politistasjonsjef.