Salangen-Nyheter

Kirkevalget i september:

Leter etter kandidater

Hvem vil være medlem i Salangen menighetsråd, spør Willy Johnsen. FOTO: KARIN SWART-DONDERS

VASSHAUG: Willy Johnsen (bildet) er på leit etter kandidater til det nye menighetsrådet. Han oppfordrer salangsværinger til å komme med forslag.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Kirkevalget avholdes 11.- 12. september i år. Også i Salangen velges et nytt menighetsråd. Alle medlemmer av kirken som har stemmerett kan komme med forslag på kandidater til nominasjonskomiteen, og fristen for nominasjonsforslag er 1. mai. Det opplyser Willy Johnsen, som er leder i nominasjonskomiteen og tidligere leder i menighetsrådet.

Seks medlemmer

- Vi vil henvende oss til de som nå er medlemmer i menighetsrådet om de stiller til gjenvalg, og er også på leit etter nye kandidater, forteller Johnsen til nettavisen. Salangen menighetsråd består av seks valgte medlemmer, som sitter i fire år. Soknepresten er fast medlem av rådet. I tillegg oppnevner kommunen en representant som deltar i saker av økonomisk art.

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet gjør ulike ting. - Vi driver med barne- og ungdomsarbeid. Vi har en barnegruppe og gjør konfirmantarbeid. Vi har et diakoni-utvalg. De har møter, sosialt samvær med kaffe og andakt, annenhver torsdag der alle er velkommen. Det er et gudstjeneste- utvalg, et utvalg som velger sang og musikk, og et trosopplæringsutvalg. Menighetsrådet er også engasjert i kirkens økonomiske drift. Og vi har også et misjonsprosjekt på gang, til støtte for barn hvor foreldre er rammet av HIV/ AIDS i Kamerun, forteller Johnsen.  Salangen kirke har 1838 medlemmer. Omtrent 20% av dem stemte under det forrige kirkevalget.