Salangen-Nyheter

Kulturprisen i Ibestad:

Leter etter kandidater

Ordfører Dag Sigurd Brustind får den hyggelige oppgaven å tildele kulturprisen i Ibestad til en verdig kandidat etter at søknadsfristen er over og kulturutvalget i kommunen har fattet vedtak. Foto: Chili Harstad

Ibestad kommune og ordfører Dag Sigurd Brustind leter etter kandidater til kulturprisen. Nå håper han på mange forslag fra innbyggerne.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I følge kommunens nettsider kan alle komme med forslag på kandidater som kan få prisen. Det er til syvende og sist kulturutvalget i Ibestad kommune som avgjør hvem som får prisen tildelt fra ordfører Dag Sigurd Brustind (H).

Prisen kan deles ut til lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentral i Ibestad kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats.

Må ha tilknyttning til kommunen

Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. Eneste forutsetning er at kandidaten som blir foreslått har tilknytning til kommunen. Prisen kan ikke deles ut til offentlgie institusjoner, eller landsomfattende organisasjoner som hovedsakelig finansierer sitt arbeid med offentlige midler, ei heller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.

Gavesjekk

Kulturprisen i Ibestad kommune består av en sjekk på kroner 5000,-. Den som mottar kulturprisen vil også motta noe til minne om tildelingen. Søknader kan sendes til kommunen innen 1.oktober i år.