Salangen-Nyheter

Entreprenørskap på merdekanten:

Løsningsbasert workshop

Studentene diskuterer forskjellige problemstillinger sammen med ansatte i oppdretsnæringen. FOTO: SPIRE.

ÅBREKKA: I dag arrangerer ni studenter i samarbeid med Spire Gratangen en workshop som de kaller Entreprenørskap på Merdekanten.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

De har samlet 9 studenter fra universitetet både i Narvik og Tromsø som er fordelt på seks ulike studieretninger, der i blant akvamedisin, fiskehelse og prosessteknikk. - Bakgrunn for dette prosjektet er å knytte universitetsmiljøet tettere opp mot havbruksnæringen i regionen, slik at rekrutteringen mot en næring som er i en rivende utvikling kan forbedres. Havbruksnæringen er representert av bedriftene Gratanglaks, Salaks og Kleiva Fiskefarm.

Løsningsorienterte studenter

Målet med denne workshopen er å få gransket forskjellige problemstillinger innenfor oppdrettsnæringen gjennom nye øyne. De har i løpet av de siste dagene jobbet med tre konkrete problemstillinger. Det er lakselusproblematikken, hva som skal skje med slammet fra de nye settefiskanleggene ved Salangsverket og i Foldvik som i løpet av året blir satt i drift, og hvordan næringen i fremtiden skal rekrutere ungdom i takt med at næringen stadig blir mer teknisk og det blir dermed settes høyere krav til spesialkompetanse.

Studentene ute på arbeid i prosjektet de har jobbet med de siste dagene under workshopen Entreprenørskap på merdekanten. FOTO: ASTAFJORD UTVIKLING.

Skal fremføres for ordførere og havbruksnæringen

Resultatet av workshopen vil bli presentert for representanter fra den lokale havbruksnæringen samt ordførere av de fire kommunene det gjelder, Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad. – Vi er veldig spente på hvordan studentene vil gripe disse utfordringene ann og hvilke mulige løsninger de vil presentere, avslutter Haakseth.