Salangen-Nyheter

Vanskelig sak i formannskapet

Må finne penger etterhvert

Den mest heteste saken i gårdagens formannskap i Salangen var behandlingen av ny kunstgressbane på Idrettsheia. - Jeg ser at det er andre utfordringer i Salangen som må komme i en tidligere rekke, enn støtte til en kunstgressbane på Idrettsheia, sa Miriam J. Bekkeli (SP) på møtet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:På bildet:

SVs Frode Hansen (nærmest) og APs Gunnar Sæbø var kritisk til en kommunal egenandel på kunstgressbanen på Idrettsheia.

Saken om en samarbeid mellom Salangen kommune og Salangen Idrettsforenings Allianse om å kunne bygge en kunstgressbane på Idrettsheia, skal opp i kommunestyremøte den 19.juni.  I går behandlet formannskapet i Salangen innstillingen til møtet. Og det var med delte meninger blant represtantene.

Viktig, men samtidig uviktig

Flere av representantene i formannskapet var enige om at de gjerne ville gi penger til kunstgressbane på Idrettsheia, men samtidig hadde de i bakhodet at det var andre prosjekter som må komme foran. - Jeg ser at det er flere ting som må prioriteres på den økonomiske planen, før en kunstgressbane, sa Miriam J. Bekkeli i Senterpartiet på møtet. Hun fikk støtte hos representantene Gunnar Sæbø (AP) og Frode Hansen (SV).Trenger million

SIF Allianse trenger en egenandelsstøtte fra Salangen kommune på rundt 1,3. millioner kroner for å kunne fullføre kunstgressbaneprosjektet på Idrettsheia. Men slik de økonomiske utfordringene er i kommunen for tiden, var ikke medlemmene i formannskapet var ikke interessert i å gi den støtten, med det aller første.Klar innstilling

Innstillingen til kommunestyret, med fire mot en stemme, ble derfor at formannskapet går inn for å bygge kunstgressbane i samarbeid med SIF Allianse. Egenandelen fra kommunen innarbeides i økonomiplanen, og utbetales når kommunen finner muligheter for det. - Dette er en sak som vi er nødt til å prioritere og se på når de ulike budsjettene skal opp til behandling. Allerede til neste år kan vi kanskje få det til, sa APs Gunnar Sæbø på møtet.

Ulike meninger

Det er delte meninger innen de ulike partiene i Salangen i denne saken. Noen vil gå for å gi penger til kunstgressbane allerede i år, slik at arbeidet og bestillingen kan gjøres i år - og banen kan stå klar i løpet av sommeren. Men noen er helt uening i en eventuell egenandel til banen fra kommunens side. Men saken blir endelig avgjort på kommunestyret 19.juni. Da kan ledelsen i SIF enten juble, eller gråte.

150.000 på konsulenttjenester

Svømmebassenget i Salangen kulturhus trenger en fornyelse og oppussing, for å tilfredsstille nye krav fra offentlig hold. Derfor bestemte formann-skapet i går å hyre inn konsulenter for å finne ut hvordan man kan oppgradere dagens basseng, på billigst mulig måte - eller om det er nybygg som er løsningen. Dette skal kommunen bruke 150 000 kroner på. Grunnen til konsulenttjenestene er at det i dag ikke er kunnskaper innenfor kommunen til å kunne si noe om dette.På bildet:

Teknisk sjef, Tore Ratkje var tilstede på formannskapsmøtet og orienterte politikerne om dagens basseng-løsning i Salangen kulturhus.

Tilstede på gårdagens formannskapsmøte:

Jon Henrik Larsen

(tekst og foto)