Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Måler fremdeles hus

Disse eiendomsbesikterne vil du få besøk av på eiendommen din i Salangen i løpet av den nærmeste fremtiden. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune jobber fremdeles med å måle opp husene i kommunen utvendig, i forbindelse med eiendomsskatten som trer i kraft fra nyttår. Nå er de på Laberg og Salangsverket på vei inn mot Sjøvegan. Nå vil de igjen minne folk på at de kommer.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Salangen kommune har som mange andre kommuner, ikke fullstendig oppdaterte opplysninger om alle bygg i kommunen. Det gjelder både bygninger som er oppført før det kom krav om byggetillatelser, men også byggesaker som er av nyere dato, der opplysningene kun er i kommunens bygningsarkiv og ikke i det nasjonale eiendomsregisteret. Nå reiser de rundt i kommunen og måler og de vil gjerne informere om at de kommer slik at folk ikke skal bli redde om de ser noen luske rundt husene nå i høstmørket.Fase1

Fase 1 i arbeidet,  vil være å få oppdatert det nasjonale eiendomsregisteret med korrekte data om alle bygninger i kommunen. Dette medfører at kommunen blant annet må ut på bygda og måle opp mange bygg. Denne oppmålingen vil skje utover høsten. De som kommer for å måle opp bygningene skal ikke inn i bygningen, da det kun er utvendig oppmåling som skal foretas. Alle bygninger vil bli fotografert i tilegg, og bildene lagt inn i bygningsarkivet.Oppmålerne

Kommunen har ansatt 6 personer som reiser rundt og tar bilder og mål av husene.

 

Når de kommer vil de ha på seg gule vester med kommunenavnet på ryggen, og om nødvendig vil de legitimere seg. Eiendomsskattelovens krav til befaring gir også hjemmel for å måle opp bygninger. Det er ikke nødvendig at eier er til stede ved oppmåling siden det i denne omgang kun er bygninger på eiendommen som skal oppmåles. Administrasjonen i Salangen kommune håper at oppmålerne blir tatt godt i mot. De ber også om at foreldre informerer evt barn som er alene hjemme, om at disse oppmålerne kommer og hva de har på slik at barna ikke blir unødig redde.