Salangen-Nyheter

Salangen Arbeiderparti forteller om sine mål:

Man må være proaktiv

Gunnar Sæbø (AP) støtter Ingrid Frantzen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

SJØVEGAN: Salangen Arbeiderparti stiller til valg med ordførerkandidat Ingrid Frantzen, og står for skolemat, jernbane og flere lærlingplasser.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Torsdag 5. september kom Ingrid Frantzen og Gunnar Sæbø innom kontoret hos Salangen-Nyheter for å fortelle litt om hva Salangen Arbeiderparti står for og hva de ønsker å gjøre lokalt. Diskusjonen omhandlet mat i skolen og hvordan det kan organiseres, eiendomsskatt og nedbetaling av skolen, og forbedringen av antall lærlingplasser så langt.

Mat i skolen

— Skolemat er ikke en ernæringsreform, men en læringsreform, sier Frantzen. Å servere et måltid gjør at barn blir mette, som gjør at de blir roligere, mener hun. Samtidig peker hun ut at et slikt måltid også vil være en sosial arena der barna sitter sammen og spsier sammen, som ville hatt en positiv effekt. De har fremdeles ikke planlagt hvordan det skal gjennomføres, men et av alternativene de ser er at det er et renovert kjøkken på sykehjemmet som har sakt at de har kapasitet til å levere mere mat enn de allerede gjør. — Hvis man forutsetter at personalet er der, er ikke kostnadene høye, legger Sæbø til, og viser videre til erfaringer hentet fra nabokommuner. — Dette er en av de mest konkrete målene våre, sier han.

Synliggjøring av nedbetaling

Angående eiendomsskatter forklarer Sæbø at grunnen til at de ble innført var at Salangen som kommune måtte utnytte alle inntektsmetodene for å få midler fra fylket. — Vi har sakt at skatten går til nedbetaling av skolen, og jeg har sjekket at alle skattene går til det, sier han, og peker ut at de har lovet å gjerne skatten når nedbetalingen er fullført. Ved lansering av tanken om synliggjøring av hvor kommunen ligger i forhold til nedbetaling griper han tak i det og mener at det ville vært en flott ide å bruke videre.

Flere lærlingplasser enn før

Om lærlingplasser mener Frantzen at de må være proaktive. — Vi må tenke over hvor mange lærlinger Salangen kommune kan ta, og har et særlig ansvar for lærlinger da vi er vertskommune for Salangen videregående skole, mener hun. Sæbø forteller at Salangen Arbeiderparti har ungdom som en av satsingene sine: — Om vi klarer å holde ungdommene her fra de er 16 til de blir 20, så er det stor sannsynlighet for at de blir boende. Dette mener han kan føre til lokal vekst i Salangen.

Håper på høy valgdeltakelse

Frantzen og Sæbø forteller at de har levert Salangen Arbeiderpartis program på tradisjonell måte, ved husbesøk. — Jeg synes vi får gode konstruktive tilbakemeldinger, forteller Frantzen. Sæbø nenver positive resultater fra skolevalget, og mener de var bedre enn man lokalt kunne håpe på. — Vi håper på høy valgdeltakelse, sier han, og avslutter med: — Jeg kan si til slutt at Ingrid Frantzen har en så bred bakgrunn, både menneskelig og faglig, at jeg tror hun kan bli en veldig god ordfører for Salangen.