Salangen-Nyheter

Utne besøkte pensjonistforeningen:

- Mange gode innspill

Folkehelsekoordinator Jorun Utne fortalte litt om sitt arbeid i kommunen, til stor interesse hos pensjonistene. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Tirsdag kveld var folkehelsekoordinator i Salangen kommune, Jorun Utne på besøk under møtet til Salangen Pensjonistforening. Der fortalte hun om hennes arbeid og fremtidige planer rettet mot de over 65 år.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Folkehelsekoordinator Jorun Utne var tirsdag kveld på besøk hos Salangen Pensjonistforening hvor hun fortalte om sine planer, pågående og fremtidige prosjekter. I tillegg til at pensjonistforeningen fikk komme med innspill om hva de ønsket. Folkehelsekoordinatoren var fornøyd med besøket og forteller at det gikk helt etter hennes forventninger. - Jeg fikk mange gode innspill som jeg kan ta med meg videre i arbeidet fremover. Nå var det i hovedsak prosjektet "En bedre alderdom" som jeg driver gjennom Frivilligsentralen som var fokus i dag. Det å bedre aktivitetstilbudet for de over 65 år i kommunen. Vi er nå i gang med å samle inn informasjon om hva det er målgruppen ønsker, og så ta det med videre derfra, opplyser Utne til nettavisen.

- Viktig for oss

Etter at Utne hadde lagt frem hennes arbeid for pensjonistforeningen tok hun seg god tid til å ta i mot innspill og å svare på spørsmål. Nestleder i Salangen Pensjonistforening, Agnes Amundsen syntes det var veldig fint å høre på, og diskutere de sakene som folkehelsekoordinatoren nå jobber med innenfor prosjektet "En bedre alderdom". - Det var greit å få informasjon om hennes arbeid i prosjektet, men også å kunne komme med innspill til hva vi ser for oss, og hva vi ønsker var veldig viktig for oss, sier Amundsen.

Mange medlemmer var samlet på møtet for å høre folkehelsekoordinatoren fortelle om sin rolle i kommunen. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Ønsker bedre kurstilbud

Av innspill pensjonistforeningen kom med til folkehelsekoordinatoren nevnes blant annet både økt kurstilbud for eldre og flere møteplasser som er ønsket av de godt voksne. - Prosjektet "En bedre alderdom" går i hovedsak ut på å bedre de aktivitetstilbud som allerede finnes i kommunen i tillegg til å legge til rette for nye aktiviteter. På papiret skal prosjektet vare frem til sommeren 2018, etter det vil egne instanser ta over og opprettholde driften, opplyser Jorun Utne.