Salangen-Nyheter

Fornøyde elever:

Markedsfører skolen!

Det er viktig og markedsføre Sjøvegan videregående skole, før inntaksfristen til neste skoleår. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Mange elever sitter i tenkeboksen nå for å finne ut hvilken skole og hvilken linje de skal søke på. Men hvordan får man trukket elevene til Sjøvegan vgs?.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

I disse tider, sitter mange å tenker på hva de skal gjøre ifra høsten av. Søknadsfristen for skole går ut 3.februar og 3.mars, så valgets kvaler må avgjøres snart. Men hvordan får Sjøvegan videregående skole elever til skolen sin?.

Nedgang

- Som bakteppe er det viktig å minne om at de kommunene som skolen tradisjonelt har rekruttert elever fra har hatt en betydelig nedgang i ungdomskullene fra slutten av 90-tallet. Derfor har skolen også fått færre elever og fagtilbudene er blitt noe redusert som en følge av dette, forteller rektor ved Sjøvegan videregående skole, Bjarne Indseth til nettavisen.

Media

- Vi kan heller ikke gjøre noe med at skolen ligger i et område som er noe problematisk når det gjelder mediedekning, sier Bjarne videre. Det har vært annonsert i avisen på lik linje som alle de andre skolene. Men hvordan fremheve Sjøvegan videregående skole? - Vi gjør og har gjort utrolig mye for å markere skolen, både i media, og helst direkte overfor elever og foresatte i vårt inntaksområde, informerer Bjarne.

Elevene markedsfører

- Men det viktigste er hva elevene som går hos oss mener, og vi vet at elevene liker skolen og læringsmiljøet. Det viste den elevstøtten skolen fikk da vi var nedleggingstruet før jul og det framgår tydelig av elev- undersøkelsene opp gjennom åra. Siste elevundersøkelse, som ble gjennomført høsten 2013, viser rett og slett fantastiske resultater. De overgår med god margin samletallene både for Troms og hele landet. Elevene er altså vår viktigste markedsfører. Derfor vil vi også bruke våre fantastiske elever fram mot ny innsøkning, avslutter Bjarne Indseth.