Salangen-Nyheter

Ber justisministeren om:

Mer ressurser til politi

Sør Troms regionråd ønsker at justisminister Grete Faremo kommer til regionen for å se på politiutfordringen med egne øyne.

SJØVEGAN/HARSTAD: Sør Troms regionråd ber i ett brev til justisminister Grete Faremo (bildet) om økt tilførsel av ressurser til politiet i Midtre hålogaland. Rådet vil også at ministeren besøker regionen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Politimesteren i Midtre Hålogaland har uttalt at dramatiske kutt i politiet vil gå ut over politiets tjenestetilbud, både daglige oppgaver og beredskap. Reduksjonen vil medføre at 18-20 politistillinger vil forsvinne de neste to-tre årene i et distrikt med store geografiske og beredskapsmessige utfordringer. Derfor har nå Sør Troms regionråd sendt ett brev til justisminister Grete Faremo, der de kommer med klare meninger om hva som bør skje. - Sør-Troms regionråd ber om at politiet tilføres ressurser som er tilstrekkelig for at regionens innbyggere kan ha et akseptabelt tilbud med tanke på responstid. Politidekningen er nå historisk lav, helt nede i 1,48 for hver tusen innbyggere. Vedtatt nasjonalt mål er 2,0 pr. tusen innbyggere innen 2020. I stedet for flere, vil det nå bli færre stillinger i vårt distrikt fram til 2015-2016, og målet for 2020 blir urealistisk for Midtre Hålogaland. Ferske tall fra Politidirektoratet viser at antall politifolk i operativ tjeneste er redusert i 27 av 28 politidistrikt fra 2006 – 2011. I dette bildet er det uforståelig at Midtre Hålogaland politidistrikt i 2012 skal drive virksomheten med samme budsjettramme som i

2002, skriver rådet i brevet til ministeren.

Ikke like mye penger

Selv om Midtre hålogaland politidistrikt samlet har nesten like mange innbyggere som Troms politidistrikt, får ikke

distriktet like mye penger. Regionen har ingen storby som Tromsø, men i stedet flere byer som Narvik. Harstad, Sortland og Svolvær i et stort geografisk område. Sør-Troms regionråd ber justisministeren umiddelbart om å gjøre noen med den skjevfordelingen og underfinansieringen som vi mener Midtre Hålogaland politidistrikt nå er utsatt for, og oppfordrer regionrådene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten om å støtte uttalelsen.De fire regionrådene i Midtre Hålogaland representerer 25 kommuner.

Besøk i distriktet

Regionrådet viser videre til spørsmål fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker den 25.april om budsjettutviklingen og fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland politidistrikt, med oppfordring til ministeren om å besøke regionen for å få et inntrykk av hvilke ressurs- og avstandsutfordringer dette politidistriktet står overfor. Sør-Troms regionråd inviterer med dette ministeren til et slikt besøk. Rådet ser gjerne at justisministeren besøker vår region under Festspillene 2012 som arrangeres 23. – 30. juni i år.