Salangen-Nyheter

Salangen svømmehall med ENØK-drift:

Miljøtiltak på basseng

På bildet: Gunnar Bergholt (innerfelt) er stolt over at man kan tilby Nord Norges fremste renseanlegg til svømmehallen i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN/TORIL ENG

Svømmebassenget i Salangen har lenge vært "gått ut på dato". Nå er imidlertid flere firmaer inne og utfører en totalrenovering av bassenget. Her installeres også det nyeste innen høyteknologisk styring.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det ene firmaet som er inne og renoverer og nyinstallerer er entreprenørfirmaet K.M.Dahl AS. De har i hovedsak ansvaret for det nye renseanlegget i bassenget. K.M.Dahl har som virksomhetsområde leveranser av renseteknisk utstyr, kjemikalier og prosjektering. Bedriften har tilhold i Bardu og Tromsø og har som sitt virkeområde i de tre nordligste fylkene.

Helt ny teknologi

Når det gjelder arbeidet som utføres i Salangen svømmehall, sier prosjektleder Gunnar Bergholt hos K.M Dahl følgende. - Dette er helt nye teknologiske løsninger og vi tar med oss teknologien fra rensing av vannverk inn her. Bassenget i Salangen som er et av de eldste i landsdelen, vil få det nyeste av det nye innen rensing, varmestyring og tilførsel av vann. Alt dette er samkjørt og styres automatisk ut fra behovet for rensing av bassengvannet. Vi monterer inn høyteknologiske måleenheter som registrerer klorinnhold, temperatur, forurensning og hastighet av bassengvannet, sier Bergholt stolt.

Helautomatisk drift

Ved å samkjøre alt dette og automatisere det, vil man kunne spare, ikke bare utgifter til oppvarming, men også personell. Med dette utstyret kan man redusere driftskostnadene og øker sikkerheten for at bassenget til enhver tid er hygienisk rent.

En vinn-vinn situasjon

Bergholt er ivrig etter å fortelle om den nye basseng-løsningen. - Dette er et komplisert system hvor man kobler sammen flere enheter og samkjører de. Med denne installasjonen vil svømmehallen i Salangen få det nyeste innen det nye av høyteknologi, og er det første bassenget i Nord-Norge med mulighet for helautomatisk drift, sier Gunnar Bergholt stolt til nettavisen.