Salangen-Nyheter

Fylkeskommunen med solid støtte:

Milliongave fra fylket

Arrangementet Millionfisken er blitt ett utrolig flott arrangement hvert år, og nå gies det støtte til å videreutvikle konseptet rent samfunnsmessig. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det var under fylkesmøtet i Tromsø at Salangen-ordfører Ivar B.Prestbakmo fikk den hyggelige beskjeden. Troms fylkeskommune gir Salangen rundt 1,2.million kroner i støtte til prosjektet "Millionfisken - ei sann fiskehistorie".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Troms fylkeskommune har gitt Salangen kommune 1,2 million kroner i støtte for å gjennomføre prosjektet "Millionfisken - ei sann fiskehistorie", et treårig prosjekt for samfunnsutvikling. Prosjektet skal være med å bidra til å utvikle Millionfisken og Salangen som et robust og attraktivt samfunn.

Visjonen

Visjonen er at Millionfisken skal være med på bidra til økt lokal samhandling, økt omsetning for næringslivet  og økt fokus på lokalsamfunnsutvikling, som samlet skal utvikle Salangen til et attraktivt lokalsamfunn og Sjøvegan til en foretrukket maritim feriedestinasjon og regionsenter.

Millionfisken

Millionfisken er et samarbeide mellom kommunen, næringslivet, frivillige og hele Salangen forøvrig og har betydd mye for kommunen siden det ble startet opp i 2007. - Det er dette vi vil bygge videre på. Millionfisken er mer en bare fire dager på sommeren. Vi vil bruke dette på å utvikle Salangen som kommune og løfte frem prosjekter og arrangement hele året, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo til nettavisen. Noen av delprosjektene som er planlagt er blant annet ny molo i sentrum, planlegging og gjennomføring av sjøparken, bidra til at fontenen  "Mare Placitum - et møte i havet"  blir finansiert og gjennomført, utvikle konsept for innhold, inkludert innhold og eierskap for "nye lundbrygga". Millionfisken som arrangement skal også konsolideres og utvikles til å bli en bærekraftig og selvgående organisasjon.

Støtten

De 1,1 millionene er viktige kroner for framtiden. - Vi er glad for at Troms fylkeskommune innvilget søknaden og det er en fantastisk viktig ting vi har fått til, for å gjøre Salangen enda mer attraktiv, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo. Dette viser bare at Salangen kommunes visjon om å sprenger grenser kan ha noe for seg.