Salangen-Nyheter

Salangen Brann og Redning:

Minner om bålforbud

Salangen Brann og Redning går ut og minner om bålforbundet som gjelder frem til 15.september.

SJØVEGAN: Midt i sommerferien går Salangen Brann og Redning ut og minner folk om bålforbundet som gjelder frem til 15.september.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Bålforbudet innebærer at opprettelse av bål som en del av tur og friluftsliv i eller i nærheten av skogen, er forbudt uten brannsjefens særskilte tillatelse i tiden 15. april til 15. september. Bålforbudet gjelder også for engangsgriller, så fremt ikke disse er tilstrekkelig sikret med brannsikkert underlag. Det er enormt viktig at engangsgrillen slokkes og at restene medbringes og kastes på egnet sted.


Statistikk


Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes visstnok menneskelig aktivitet, enten ved uforsiktighet eller at brannen er påsatt. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.


Aktsomhet


Gressbranner kan raskt spre seg til skogen eller hus i nærheten. Alle har en generell plikt til å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Utrykninger til skogbranner er kostbare, og den som forårsaker brannen kan bli anmeldt og dømt til å betale bot, men også dekke kostnadene.


Tips ved skogsbrann


Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, hva som skjer og hvor det skjer. Prøv å gi en så nøyaktig stedsangivelse som mulig. Prøv deretter slokningsarbeid med alt tilgjengelig materiell. Vær oppmerksom på at en brann lett kan blusse opp. Små ulmebranner som ligger igjen vil raskt kunne flamme opp ved litt vind.