Salangen-Nyheter

Multikonsult anbefaler:

Mobiliserer for molo

Jon Myrmel viser oss området der den nye moloen vil komme. FOTO: KARI TVEIT

SJØVEGAN: Sjøvegen betyr vegen til havet, og det er viktig å tilrettelegge både for mer turisme og for friluftsliv på sjøen, sier styreleder Jon Myrmel i Millionfisken Eiendom AS.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter undersøkelser har konsulentfirmaet Multiconsult anbefalt bygging av en molo fra Sjøvegan sentrum til grunna utenfor. På bakgrunn av denne anbefalingen er det ifølge Myrmel fremmet byggesak til kommunen.

Finansiering

En utbygging krever finansiering, det meste i form av privat kapital. Salangen kommune har gjennom kommunestyrevedtak stilt til rådighet 940 000 kroner av fondsmidler øremerket sentrumsutvikling.

Utover kommunalt tilskudd kreves det privat finansiering på ca. 6 mill. kroner. Salangsfisk AS har gitt tilsagn om å gå inn med 2, 8 mill.

-Privat kapital utover dette bør være i samme størrelsesorden dersom vi skal få på plass en fullverdig molo. Det søkes om eksterne tilskuddsmidler til deler av prosjektet, fortrinnsvis fase 2 og 3, sier Myrmel til Salangen-Nyheter.

- En molo ved sentrum av Sjøvegan vil gi en trygg og attraktiv havn. Foto: Kari Tveit

Sjøveis kommunikasjon

En molo på Sjøvegan vil i følge Myrmel tilrettelegge for mer sjøveis kommunikasjon ved at det etableres en trygg og attraktiv havn midt i sentrum. Denne etableringen tenkes å bidra til økt kundestrøm til Sjøvegan som handelssenter og reisemål, særlig i sommerhalvåret. Målet er at moloen skal styrke handelsnæringen på sikt, sikre aktivitet og arbeidsplasser, og åpne for nye muligheter. De siste årene har en erfart at sommermånedene er blitt viktigere og viktigere for handelsbedriftene.

- Det nytter ikke å tro at Sjøvegan skal motstå konkurranse fra andre reisemål og handelssentra, hvis vi ikke planlegger proaktivt og handlerstrategisk. Det er nå vi har muligheten, det er nå vi har tilgjengelige steinmasser til en kostnad som vi kan makte med, sier Myrmel til Salangen-Nyheter.

Samler næringsaktørene

Tirsdag 1.september inviterer Salangen næringsforening butikkeiere og andre næringsdrivende til informasjonsmøte om ”Sjøvegan molo” (og havn) slik den er tenkt utformet.

Myrmel fremhever også at avkastningen av innskutt kapital vil komme i form av større omsetning og inntjening for den enkelte handelsvirksomhet. Målene er altså et styrket næringsliv, et mer attraktivt, aktivt og levende sentrum. Det er spleiselaget og dugnadsånden det ofte kommer an på når vi vil få til noe i Salangen! Slik også denne gangen.

Skissen viser den planlagte moloen med tilrettelagt havn for småbåter.

ANNONSE
Annonse