Annonse
Salangen-Nyheter

Formannskapsmøte i dag:

Molo tas opp politisk

Det planlegges en molo på Sjøvegan med båtplasser. Noe som er helt nødvendig for sommerarrangementet Millionfisken. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det planlegges en molo på Sjøvegan med båtplasser. Noe som er helt nødvendig for sommerarrangementet Millionfisken. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I dag mandag skal formannskapet få informasjon om planene som foreligger, om en ny molo med båtplasser i sentrum av Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Navnet Sjøvegan stammer fra ”sjøveien”. Tidligere når det meste av kommunikasjon foregikk via sjøveien var Sjøvegan et sentralt sted for samferdsel og samhandling i Astafjordområdet, og ”smørsia” var sett fra fjorden mot land.

Folketall

Utviklingen har vist en nedgang de senere år. Det er ønskelig å snu denne utviklingen til beste for egen kommune og regionen for øvrig. En realisering av molo med båtplasser vil sammen med øvrige kommunale og private tiltak være med på å bidra til dette, heter det i prosjektbeskrivelsen som legges frem idag.

Millionfisken- arrangementet har blitt bare større og større. Det er blitt mer aktuelt med en molo da Millionfisken har utviklet seg til å bli en suksess med over 2400 deltakere, pluss cirka 2000 kjøpte dagpass.

Næringslivet

Alle nyter godt av arrangementet som går av stabelen hver sommer i Salangen. Også næringslivet. Innbyggertallet dobbles i perioden Millionfisken går av stabelen, og dette har stor betydning for Salangens næringsliv. Det er planlagt å etablere 50 båtplasser inkludert gjesteplasser i sentrum.  Det skal også være eget servicebygg i forbindelse med moloen. Det skal også være en handikap fiskeplass. Servicebygget skal inneholde toalett, dusj og kjøkkenfasiliteter, slik at gjester som kommer sjøvegen har et komplett tilbud.

Kvalitetssikring

Det vil være nødvendig med grunnboring før en utbygging kan starte, for å avklare at grunnforholdene er gode nok for å etablere molo. I tillegg må kvalitetssikring av de foretatte masseberegningene gjøres.

Med bakgrunn i erfaring fra andre prosjekter, er det ønskelig å sikre en optimal fremdrift, å leie inn prosjektlederkompetanse. Denne stillingen er tenkt å være 50%.

Organisering

Prosjektet eies av Salangen kommune, og det nedsettes en styringsgruppe for prosjektet. Moloen er tenkt å komme på 13.123.000 millioner kroner. Det legges opp til å søke tilskudd fra Troms Fylkeskommune på 40 % av prosjektets kostnader. Gjenstående søkes å finansieres via lån som tas opp av Millionfisken, og salg av båtplasser.

Annonse