Salangen-Nyheter

Salangen HelseRehab- saken:

Møter departementet

På bildet: Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo reiser i dag til Oslo sammens med Eidar Tøllefsen, for å møte politisk ledelse i Helse og Omsorgsdepartementet. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I dag torsdag møter Salangen- ordfører, Ivar B. Prestbakmo (bildet) politisk ledelse i Helse og Omsorgsdepartementet. Tema for møtet er bidrag til finansieringa av Samhandlingsprosjekt i forhold til rehabilitering fra HOD.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Prestbakmo skal møte statssekretær Tone Toften (Ap), samt stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) i Oslo. Etter at Salangen HelseRehab ikke fikk nye kontrakter fra Helse Nord fra 1.januar-2011, ble det tatt initiativ til et stort omstillingsprogram, der et særdeles viktig delprosjekt er i forhold til utvikling av rehabiliteringstjenester for store deler av landsdelens befolkning, inn i samhandlingsreformen som iverksettes i 2012.

Bidra til utvikling

I tillegg til delprosjekter ifht utvikling av nye private tjenester, kompetanse og organisering/eierskap utgjør samhandlingsprosjektet som det fjerde delprosjektet helheten, som skal bidra til videre utvikling av kompetansemiljøet ved Salangen HelseRehab, rehabiliteringstjenester for mange i landsdelen og videreføringen av totalt 20 årsverk.

Positive signaler

De politiske signalene fra nasjonalt nivå uttrykt også i offentligheten blant annet v/stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (AP) har hele tiden vært svært positive. Imidlertid er det nå viktig å få de siste brikkene på plass rent finansielt, slik at alt fokus kan rettes mot det viktige arbeidet som skal gjøres framover sier ordfører Ivar B Prestbakmo (Sp). Derfor er møtet med politisk ledelse i HOD svært viktig i dag.

Bidrar med millioner

I forhold til omstillingsprogrammet har Helse Nord bidratt med 6 millioner, og her er man i gang med arbeidet. Når det gjelder delprosjektet knyttet til rehabilitering ifht samhandlingsreformen, som utgjør en stor del av det helhetlige omstillingsprogrammet gjennstår det å få endelig på plass en viktig del av finansieringen, nemlig en søknad på 6 millioner for 2011 til HOD. Sammen med ordfører i Salangen Ivar B Prestbakmo (SP), deltar blant annet Eidar Tøllefsen, styreleder i Salangen HelseRehab på møtet.