Salangen-Nyheter

Politikerne var uenige:

Motstand mot allianse

På bildet: Administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti vil delta i Innkjøpsalliansen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Forslaget om medlemskap for Salangen kommune i Innkjøpsalliansen møter motstand.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Arbeiderpartiet reagerte på administrasjonssjefens forslag om å innlemme Salangen kommune i Innkjøpsalliansen i Narvik, under gårdagens behandling i Salangen kommunestyre.  Stein Roger Pedersen og Lars Georg Nordhus (Ap) mener dette gagner det lokale næringslivet svært dårlig. Fra talerstolen ble situasjonen i Salangen satt opp mot situasjonen i nabokommunen, der lokale entreprenører ikke tjener ei krone på Forsvarets milliardutbyggninger. - Det blir litt mindre målestokk her i Salangen, enn for Forsvarets del i Bardu, men likevel sitter næringslivet i nabokommunen igjen med smuler, sier Stein Roger Pedersen (AP).

Bortkastet

Noe av begrunnelsen fra rådmannen, til at man skal gå inn i samarbeidet, er at det vil være besparende for kommunen. Men Lars Georg Nordhus (AP) mener at man ikke må se seg blind på tallene. Han mener nemlig at de reelle utgiftene er mye høyere enn tallene administrasjonssjefen legger fram. - Jeg har erfaring med slike innkjøpsavtaler gjennom jobben min, og vi ser at man kaster bort mye arbeidstid på å klare å oppfylle kravene i avtalene, sier Nordhus. Det har vært snakk om at Salangen kommune kan bli klaget inn for KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, dersom de fortsetter dagens praksis hvor man ikke har en innkjøpsavtale. Lars Georg Nordhus påpeker at kommunen til nå ikke har blitt innklaget, og at det derfor kan være unødvendig å inngå en slik avtale.

På bildet:

Lars- Georg Nordhus i Salangen Arbeiderparti stemte i mot medlemsskap i Innkjøpsalliansen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Følger regler

Adminstrasjonssjef Elisabeth Nutti sier at man bør være føre var, i denne sammenheng. - Vi har vært nær ved å bli innklaget, og vi bør inngå et slikt samarbeid, før vi blir innklaget, sier hun.  Debatten ble sendt live på Salangen Nyheters WebTV i går, noe administrasjonssjefen gjorde politikerne oppmerksom på. - Jeg må være forsiktig med hva jeg sier når det gjelder klage på offentlige anskaffelser, nå som vi er på Salangen Nyheter. Hun fikk støtte av ordfører Ivar B. Prestbakmo, som påpeker at det er viktig å følge fastsatte regler. Lov om offentlige anskaffelser ble ikke vedtat verken i Bardu eller i Salangen. Dette er regler vi må forholde oss til, lokalt næringsliv eller ikke, sier Prestbakmo.  På tross av iherdig innsats fra Arbeiderpartiet, ble innkjøpsavtalen vedtatt med seks stemmer i mot, etter gruppemøte.

Se opptak fra det direktesendte kommunestyremøtet mandag: