Salangen-Nyheter

Gorsasgammen i Åmomarka:

Nå er gammen ferdig restaurert

Restaureringen er nå fullstendig gjennomført og det gjenstår kun opprydding før det er klart for besøkende. FOTO: FRODE HANSEN, SØR TROMS MUSEUM

Gorsasgammen i Salangen har blitt restaurert gjennom høsten av ansatte ved Sør-Troms Museum. Dette ble gjennomført med støtte fra Sametinget. Denne gammen ble sist restaurert på 80-tallet og det ble da gjort med den måten de kunne og med den kunnskapen de hadde.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 25.11.2020 kl 00:00

Det var en omfattende jobb der alle raiene og deler av kroksperrene måtte bli byttet ut. Plast ble fjernet og gammen har nå blitt tekt på tradisjonell måte med never og torv.

På baksiden av gammen hadde taket på jordkjelleren kollapset. Der ble det satt opp nytt tak med åser og raier i bjørk og med tekking av never og torv. Begge byggene vil også få nye dører.

- Det har gått noen år og den har begynt å bli ganske dårlig. Det var da på tide å restaurere på nytt, sier avdeligsleder ved regionsmuseet, Frode Hansen til nettavisen.

De er nå ferdig med å restaurere. De har valgt å gjøre det på en tradisjonell måte for å kunne oprettholde samisk byggeskikk og de har vært 3 mann i arbeid siden høst.

- Målet er å holde det tett og bevare det for ettertid. Også at det ikke skal falle sammen, avslutter Hansen.

Takene er laget av never og torv, slik som de gjør tradisjonelt. FOTO: FRODE HANSEN