Annonse
Salangen-Nyheter

Omstridt låsing av kirkegårdsportene i Salangen:

Nå er kjetting og lås fjernet!

Nå er kjettingen og låsingen av portene inn til Salangen kirkegård historie. I lengre tid har dette vært åpent, slik at alle kunne på ulike tidspunkt åpne porten og kjøre bil inn på kirkegården.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Nå er kjettingen og låsingen av portene inn til Salangen kirkegård historie. I lengre tid har dette vært åpent, slik at alle kunne på ulike tidspunkt åpne porten og kjøre bil inn på kirkegården. Foto: Jon Henrik Larsen

Det var i slutten av juni i år at menighetsrådet i Salangen besluttet å stenge kirkegårdsportene i Salangen med lås og kjetting. Nå i oktober er portene igjen låst opp, og åpen for fri ferdsel.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.10.2022 kl 07:46

Annonse
Annonse

Debatten har gått heftig på sosiale medier igjennom sommeren i forbindelse med at menighetsrådet i Salangen besluttet å stenge av kirkegården for ferdsel med kjøretøy.

Grunnlaget var at menighetsrådet og kirkevergen uttrykte da at gravplassen er et sted for stillhet og fred. Et sted for å sørge og minnes. Et sted for gråt. Et sted for å søke Gud.

- I Salangen har det dessverre blitt en uvane å kjøre på kirkegården. Når mange kjører inn blir det det som blir det normale. Selv om det er vei på kirkegården, betyr ikke det at det er en bilvei. Det er ikke parkeringsplasser inn på gravplassen. De er utenfor. I forbindelse med utvidelsen av gravplassen ble det satt opp nytt gjerde langs idrettsveien. Da ble det laget tre gangveier fra Idrettsveien, slik at det er mulig å komme seg inn fra flere steder og ikke skal bli så langt å gå, sa kirkeverge Tonje Østvik ovenfor nettavisen i juni.

Kjettingen er borte

Nå i oktober er kjettingen og hengelåsen borte fra portene til kirkegården. Det har ikke lyktes nettavisen og få kommentar fra kirkeverge Tonje Østvik i saken, men det er tydelig at kirkegården igjen er åpen for fri ferdsel, og at man kan kjøre inn med bil om det er strengt nødvendig.

Prost i Senja Prosti, Sigurd Skollevoll forteller til nettavisen at han aldri har vært borti en slikt problem med ferdsel på kirkegården, slik som det er i Salangen.

- Jeg har som prost i Senja prosti (det utgjør hele 8 kommuner) ikke opplevd at kjøring inne på kirkegården har vært noe omfattende problem noe annet sted enn i Salangen. Alle andre steder parkerer folk utenfor gjerdet og går inn på kirkegården. Jeg vil derfor anmode folk i Salangen om å akseptere at porten inn til kirkegården er stengt for bilkjøring for de fleste av oss, både ved planting, stell og besøk bare for å minnes en avdød. Med tid og stunder kan det da tenkes at avlåsingen kan fjernes og at porten får stå i lukket posisjon gjennom døgnet, sier prost Skollevoll.

Det ser ut for at biskopen fikk rett - at perleporten igjen kunne åpnes for alle som ville inn.....

Annonse