Salangen-Nyheter

Lavangen kommune:

Nå har de funnet slagordet

Ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen er glad for alle forslagene som er kommet til nytt kommuneslagord og visjoner for kommunen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Lavangen kommune har hatt ute en forslagsrunde om å foreslå kommuneslagord til kommunen. Etter runden var over blant folk, vedtok Lavangen kommunestyre kommunens nye slagord samt visjoner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunestyret sto igjen med slagordet «Det gode liv- mellom fjord og fjell» etter forslag fra Heidi Lundberg som er en sentral figur i politikken og som driver Lapphaugen Turiststasjon i Lavangen.

Kommunestyret vedtok visjonene; «Fremtidsretta, Inkluderende og Profesjonell»

Vedtakene som kommunestyret i Lavangen gjorde er gjort på bakgrunn av at kommunen utarbeider en profilhåndbok som skal være en del av samfunnsplanen som det nå jobbes med.