Salangen-Nyheter

Sjøvegan foreslått som en av 20 nye polititjenestesteder:

Nå kan dette kontoret igjen bli åpnet

Nå kan Sjøvegan igjen bli polititjenestested dersom Politidirektoratet sitt forslag går igjennom. Dermed vil det ikke bli tjenestested på Setermoen. Foto: Jon Henrik Larsen

Dersom Politidirektoratet sitt forslag går igjennom, kan det nok en gang bli politikontor på Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 15.11.2022 kl 10:22

Annonse

Det er Verdens Gang som omtalte saken først om Politidirektoratets anbefaling for hvilke kommuner som bør få et tjenestested hvis det opprettes 20 nye kontorer. I denne anbefalingen kommer Salangen og Sjøvegan opp som et av forslagene til nytt politikontor.

I dag er det politikontor på Bardufoss, Setermoen og Ibestad. Og det har også vært jobbet med å opprette nytt og større politikontor på Setermoen for Midt-Troms lensmannsdistrikt. Men så har ikke enda skjedd.

Vanskelig og få folk

Nettavisen var tilstede da Stortingets justiskomite besøkte Salangen i forrige uke. Her var også politistasjonssjef ved Midt-Troms politistasjon, Ole Johan Skogmo tilstede. Han gav en orientering til komiteen om situasjonen i politidistriktet.

Under hans orientering kom han også inn på at dagens situasjon med politikontor blant annet på Ibestad, der det i dag er enmannsbetjent, og det er svært vanskelig og få tilsatt nye folk her.

Støtter nytt kontor i Salangen

Politistasjonssjef Skogmo, som i dag har kontor i Bardu, kunne også bekrefte at det har pågått en høringsrunde i forhold til poltikontor, der flertall av svar fra kommunene i vår region har vært at Salangen bør opprettes som et tjenestested. Dette for å sikre beredskapen i denne delene av regionen. Skogmo uttalte at han støtter dette forslaget.

Så gjenstår det og se om Senterpartiets viktigste valgløfte blir til en realitet, nemlig å opprette 20 nye tjenestesteder i distriktene, deriblant i Salangen.

Politistasjonssjef ved Midt-Troms politistasjon, Ole Johan Skogmo støtter forslaget om nytt tjenestested i Salangen, for å bedre å sikre beredskapen i vår del av regionen. Foto: Jon Henrik Larsen