Salangen-Nyheter

Den lovte moloen på Sjøvegan:

Nå kommer moloen !

Salangen- ordfører Ivar B. Prestbakmo lover molo til 2012 og Millionfisken. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

SJØVEGAN: I sluttspurten av valgkampen i september ble det lovet at grunnboringene til den nye moloen i sentrum av Sjøvegan skulle starte i uke 41. Arbeidet er godt i gang.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Planene om den nye moloen i sentrum av Sjøvegan skulle ettersigende starte med grunnboring i uke 41, men nå har de kommet frem til at det ikke er behov for ytterligere grunnboringer en det som ble foretatt i forbindelse med utfyllingen sist.

Moloen kommer

Det jobbes hele tiden med planene for moloen og arbeidet er underveis. - Vi jobber med prosjektet hele tiden, men som kjent vil massene som skal benyttes kun være tilgjengelige når arbeidet med gang/sykkelvei fra krysset Øvre Sjøvegan- Skårvika begynner i 2012, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo. Massene som skal brukes til moloen i sentrum av Sjøvegan er de massene som blir tatt ut når de skal bygge ny gang- og sykkelvei fra Skårvika- krysset og inn til Sjøvegan. Selve grunnkonstruksjonen til moloen er lovet ferdig av Ivar B. Prestbakmo til Millionfisken i 2012.

ANNONSE
Annonse