ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Tidlig ute for å hente inn interesserte:

Nå søker de lærlinger

Salangfisk AS er tidlig ute og har nå utlyst stilling til lærlingplass innen akvakultur på det nye smoltanlegget ved Salangsverket. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SALANGSVERKET: Salangfisk AS er tidlig ute og har nå utlyst stilling til lærlingplass innen akvakultur på det nye smoltanlegget ved Salangsverket.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Salangfisk AS søker nå utlyst en stilling for lærling innen akvakulturfaget på settefiskanlegget ved Salangsverket. Kvalitetskoordinator ved Salangfisk AS og faglig leder for eventuell lærling for akvakulturfaget ved anlegget, Torhild Bentzsen sier til nettavisen at de har valgt å være tidlig ute med å utlyse denne lærlingstillingen slik at tilflyttende studenter skal få tid til å finne seg boplass før de begynner lærlingperioden. Dette er første gang det søkes om lærling innen akvakulturfaget etter at de startet opp det nye settefiskanlegget. – Vi har kun en lærling hos oss per nå som jobber innen kjemiprosess, men ettersom han skal opp til fagbrev nå i mars, så søker vi nå etter en ny lærling, sier Torhild.

Topp moderne arbeidsplass

Det nye settefiskanlegget er et såkalt RAS anlegg, som vil si at det bruker de mest moderne løsninger som blant annet sørger for mer bærekraftig drift og mindre utslipp gjennom å resirkulere driftsvannet. – Opp til 97% av vannet vi bruker blir resirkulert, dette medfører også at vi må ha en optimal fôring for å opprettholde en god vannkvalitet, i alt er anlegget avhengig av mange prosesser som må samspille. Vi er veldig motivert til å ha akvakulturlærling fordi vi ønsker å bidra til at vi får rekruttert enda flere gode fagarbeidere til denne flotte næringen, de gjør en utrolig viktig jobb i produksjonen av laks, sier kvalitetskoordinatoren.

Lærling ved Salangfisk AS, Sindre Roll Bruvoll har kun godt å si om arbeidsplassen sin. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Stortrives ved Salangfisk

Det er Sindre Roll Bruvoll som nå er i ferd med å avslutte sin lærlingetid hos Salangsfisk AS. I snart to år har forberedet seg på fagprøven som han skal opp til i mars. Han har kun varme ord å si om arbeidsplassen sin. – Det har vært en bratt læringskurve, men på en god måte. Jeg har lært veldig mye, og har hver dag hatt nok å holde med som er faglig relatert. Det er et fantastisk arbeidsmiljø her, og jeg stortrives blant mine kollegaer, forteller kjemiprosesslærlingen i intervju med nettavisen.