Salangen-Nyheter

Vant frem i behandling i ressursutvalget

Naustet får stå slik det er bygget

Dette naustet som Berit Solvang fra Målselv har bygd/restaurert i fjærsteinene på Rognså, skaper irritasjon blant oppsittere i nabolaget. Nå har Solvang fått støtte i ressursutvalget i Salangen kommune til å la naustet stå slik det er bygget. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det var tidligere i høst at nettavisen omtalte saken om naustet som skapte irritasjon blant naboer på Rognså i Salangen. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dette etter at Berit Oddny Pernille Solvang fra Målselv i sommer begynte å bygge/restaurere naustet i fjærsteinene på Rognså som hun tidligere har kjøpt av Kurt Hanssen i Salangen. Solvang har forøvrig slekt her i bygda.

Naustet som Solvang hadde kjøpt av Hanssen var moden for renovering. Det ble i sommer i gangsatt renovering av byggverket og det ble da forbedret med ny konstruksjon i taket og i vegger samt i mur. Alt innenfor samme område som tidligere konstruksjon var. Men, det ble bygget inngang på øversiden med trapp og terrasse på forsiden av naustet. Det sistnevnte tingene var ikke søkt til kommunen om i henhold til plan og bygningsloven, før arbeidet var i gangsatt. Naustet står i dag på en grunn med flere oppsittere på Rognså.

Reagerer

Syv/åtte av oppsitterne på området reagerte på at naustet ble ført opp slik det ble, og med de utbygginger som ble gjort med terrasse og trapp på byggverket. En av oppsitterne som har skrevet brev til Salangen kommune var Lillian Fjærvoll. Hun reagerte på at Berit Solvang bare har tatt seg tilrette på området, og mente at bruksområdet nå var endret.

- Jeg reagerer på at de bare har tatt seg tilrette, uten og søke grunneierne om tillattelse til dette. De hadde bygd før de hadde søkt om dette. Dette har vært en utfartsplass og badeplass i all tid for oss, sa Lillian Fjærvoll til nettavisen da.

Det var 6.juni i år at Fjærvoll tok kontakt med Berit Oddny Pernille Solvang om byggingen, og markerte sitt syn på at dette ikke var søkt om.

- Det som har skjedd her av bygging av terrasse og trapp på naustet, gjør at det legger beslag på del av området. Vi føler oss ubekvem å bruke dette området nå. Hvis kommunen gir tillattelse til at naustet kan stå slik det nå er bygd, så vil jeg gå videre med saken til høyere innstanser, sa Lillian Fjærvoll da til nettavisen.

Fikk støtte i ressursutvalget

Den 10.desember i år var ressursutvalget i Salangen kommune på befaring for å ta naustet i nærmere øyesyn. Utvalget konkluderte med å gi dispensasjon fra plan og bygningsloven.

- Ut fra de foreliggende nabomerknader ser det ut til at det er søker/tiltakshavers manglende eierrettighet slik naboene ser det som er hovedinnvendingen mot tiltaket. Som anført er ikke plan- og bygningsloven innrettet og et egnet redskap for avklaring av privatrettslige rettigheter, og som derfor må søkes løst ved hjelp av andre instanser. Ut fra ovenstående vurderinger vil administrasjonssjef derfor anbefale at søknad om

dispensasjon innvilges som omsøkt, jf. pbl § 19-2, skriver administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm i vedtaket.

Vedtaket ble til slutt i ressursutvalget at søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for riving og oppføring naust på samme tomt på felles sjøgrunn gnr. 14 på Rognsa innvilges som omsøkt, jf. pbl. § 19-2 og

de vurderinger om framkommer i saksframlegg. Merknader fra naboer mht. manglende privatrettslige rettigheter kan ikke tas hensyn til, da det ikke framstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de

privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, og at dette er et spørsmål som bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til, jf. pbl § 21-6. 3. Dette vedtak innebærer ingen avgjørelse av de privatrettslige forhold, jf. pbl § 21-6.

Naboene som hadde innvendiger i saken, kan klage på behandlingen av saken innen tre uker.

Slik ser naustet ut i fjærsteinene på Rognså i Salangen, som ble bygd/restaurert i sommer av Berit Oddny Pernille Solvang. Nå har sistnevnte fått støtte fra ressursutvalget i Salangen kommune til at naustet kan stå slik det står. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Slik ser naustet ut i fjærsteinene på Rognså i Salangen, som ble bygd/restaurert i sommer av Berit Oddny Pernille Solvang. Nå har sistnevnte fått støtte fra ressursutvalget i Salangen kommune til at naustet kan stå slik det står. FOTO: JON HENRIK LARSEN