Salangen-Nyheter

Eiendomsskatten i kommunen sørger for:

Nedgang i kjøp og salg

Daglig leder av Kleo AS på Sjøvegan, Lillian Fosli, skulle helst sett at man slapp den store utgiften som eiendomsskatten fører med seg. FOTO: CAMILLA FINVIK.

Daglig leder av Kleo AS på Sjøvegan, Lillian Fosli, skulle helst sett at man slapp den store utgiften som eiendomsskatten fører med seg. FOTO: CAMILLA FINVIK.

SJØVEGAN: Kommunestyret i Salangen innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012, slik at renoveringen av skolen skulle finansieres. Nå går den nyinnførte skatten utover handelen på Sjøvegan.

Publisert:

Annonse
Annonse

I Norge er eiendomsskatten en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt, og i 2011 hadde 316 kommuner innført eiendomsskatt.

Fast eiendom

Eiendomsskatten er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag for fast eiendom. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneierens økonomiske situasjon ut over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.

Store utgifter

- Jeg kan nok snakke for de aller fleste når jeg sier at det er vanskelige måneder utgiftsmessig etter jul, sier Fosli til Salangen-Nyheter. Hun forteller videre at man merker eiendomsskatten svært godt på denne tiden av året. - Vi på Kleo AS vil jo gjerne få solgt varene våre, slik at vi også kan få betalt regningene, men nå er det svært stille og en nedgang i kjøp og salg mange plasser, avslutter Lillian Fosli.

Ingen økning

Ordører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo, har tidligere sagt til nettavisen at kostnadsprekken ved Salangen skole ikke vil føre til høyere eiendomsskatt i kommunen, og at en generell økning av eiendomsskatten er uaktuelt. Det er fastslått at renoveringen av skolen blir 17 millioner kroner dyrere enn først beregnet. Totalt kan prislappen bli 86 millioner kroner for å få skolen ferdigstilt. Salangen Høyre ved Terje Bertheussen i spissen, stiller seg svært kritsik til nettopp dette. Artikkelen kan du lese her.

Klage

Man kan klage på takstgrunnlaget. Dette må gjøres innen tre uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut, eller etter at man har mottatt skatteseddelen. Man kan klage på grunnlag at ens hus har høyere takst enn tilsvarende eiendommer i nabolaget, eller at taksten er satt for høyt.

Annonse