Salangen-Nyheter

Bok om sosialt entreprenørskap:

Nettavisen som modell

I boken er det flere omtaler av Salangen-Nyheter som bedrift og sosialt entreprenørskap.

I boken er det flere omtaler av Salangen-Nyheter som bedrift og sosialt entreprenørskap.

SJØVEGAN: Professor Elin Benedicte Brøgger for Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI har skrevet bok om sosialt entreprenørskap, i boken er nettavisen Salangen-Nyheter AS brukt som eksempel og modell.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Benedicte Brøgger har skrevet en bok hvor hun prøver å forklare sosialt entreprenørskap, hva det er og hva det omfatter, samt hvordan det påvirker samfunnet og hvilken plass det har i næringslivet. Boken er på til sammen åtte kapitler fordelt på 150 sider. Her setter hun sosialt entreprenørskap i større sammenhenger, både internasjonalt, innen næringsliv i Norge og forretningsmodellering, samt et kapittel om hver de fire sektorene, privat, offentlig, sivil og sosialt entreprenørskap, som hun setter som "fjerde sektor".

Brukte Salangen-Nyheter AS som modell

I boken har Benedicte brukt Salangen-Nyheter AS som eksempel og modell. - Jeg valgte å bruke Salangen-Nyheter fordi det er en av de bedriftene som har drevet lengst, de tok i bruk reklamesalg, og var ikke redd for å være kommersiell, de holdt en ren redaksjonell linje og ville løse et samfunnsproblem, i dette tilfellet mangel på lokale nyheter. I tillegg til alt dette ble det klart at Salangen-Nyheter AS også gir plass for en hel del grupper, noe som overbeviste meg at deres formål helt og fullt er sosialt, og ikke del av markedsføring eller strategisk støtte til det kommersielle, forteller professor og forfatter, Brøgger.

Nytt og omfattende

I følge Benedicte er sosialt entreprenørskap noe som er veldig omfattende, selv om dette er relativt nytt. - Sosialt entreprenørskap vil i si bedrifter hvor hovedmål ikke er å tjene penger, men heller satser på å løse sosiale problemstillinger som for eksempel fattigdom, manglende utdanning og utstøting fra arbeidslivet, forteller Brøgger.

Tok fire år å skrive

Boken har tatt Benedicte fire år å skrive, men det var først i 2011 at hun holdt et foredrag hvor hun skissert ut det som senere skulle bli til denne boken. Da søkte Benedicte om stipend fra Norsk faglitterær Forfatter- og oversetterforening, og tok tre måneders permisjon for å skrive på boken. - En av de største utfordringene var at det ikke finnes noen ord eller begreper innenfor dette feltet, da det enda er såpass nytt, forteller professoren.

- Boken handler om sosiale gründere, altså de som starter sosiale bedrifter for å løse sosiale problem i samfunnet. FOTO: TORBJØRN BROVOLD.

Krever bredere kompetanse

Hun forklarer også at sosialt - og kommersielt entreprenørskap er to vidt forskjellige sektorer. - I sosialt entreprenørskap oppstår mange nye utfordringer og problemstillinger, for eksempel krever det bredere lederferdigheter og kompetanse. Der er gjort en del forskning rundt om i verden på dette feltet i løpet av de siste ti årene.

Bredt startfelt innen sosialt entreprenørskap

Forskningen som Brøgger har gjort i forkant av boken, har gått mye ut på å lese internasjonal forsking og å snakke med personer innen sosialt entreprenørskap. - Det er veldig mange grunner til at folk etablerer nye bedrifter, og det er et veldig brett startfelt. Sosialt entreprenørskap som en egen sektor er enda et ganske nytt fenomen, så dette er bare begynnelsen.

Annonse