Smånytt

Allierte soldater øver med Hæren i arktiske forhold

Allierte soldater øver med Hæren i arktiske forhold

Publisert: 12.10.2022 kl 09:03

Fra januar til august hadde utenlandske soldater i Norge 330.000 overnattingsdøgn i Norge. Mange av soldatene øver med Hæren i arktiske forhold.

Og flere overnattingsdøgn skal det bli, opplyser Hæren i en pressemelding. I vinter kommer blant annet avdelinger fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland for å øve med Hæren i arktiske forhold.

– Det er avgjørende at allierte styrker behersker et arktisk klima, sier oberst May Brith Valen Odlo, sjef for Trenregimentet i Hæren.

En rekke allierte nasjoner sender årlig avdelinger til Norge for å drive grunnleggende trening på vinterferdigheter og samtrening med norske styrker. Her får de blant annet kompetanse på det tidvis ugjestmilde norske klimaet og terrenget.

– Det gjør dem mer effektive når det kommer til operasjoner i den nordlige delen av NATOs ansvarsområde. Dersom vi en dag har behov for støtte fra våre allierte, er vi tjent med at de er gode på å operere under norske forhold, sier Odlo.

Allierte avdelinger som gjennomfører vintertrening i Norge gjør hovedsakelig dette i Hærens kjerneområde i indre Troms.

(©NTB)

Vis alle notiser