Smånytt

Flere unge kvinnelige fiskere – ingen tegn til forgubbing

Flere unge kvinnelige fiskere – ingen tegn til forgubbing

Publisert: 02.03.2023 kl 10:28

Fiskeridirektoratet går i rette med at fiskerinæringen framstilles som et gubbete yrke. Tvert imot blir det stadig flere yngre fiskere, og kvinnene øker mest.

– Fiskeridirektoratets statistikk om fiskere viser at det er attraktivt å komme inn i fiskerinæringen, noe som er veldig positivt, sier direktør Jon-Erik Henriksen ved forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Han er strålende fornøyd med de siste tallene: Fra 2021 til 2022 er det blitt 5 prosent flere fiskere i 30-årene og 9 prosent flere fiskere under 20 år.

Hvis kvinner under 20 år ses på isolert, øker de mest, og er blitt 13 prosent flere.

Generelt har antall personer med fiske som hovedyrke holdt seg ganske stabilt de siste ti årene, med knapt 9.600 totalt i 2013 – og like omtrent mange i 2022.

– Det blir i offentligheten ofte tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Vår statistikk om fiskere viser tvert imot at rekrutteringen til fiskeryrket går i riktig retning. Slik det fremstår er arbeidsplassene på havet attraktive for både de unge og de eldre, noe som er et sunnhetstegn, sier Henriksen.

Vis alle notiser

Annonse