ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Smånytt

Selv om nesten alle ungdommer har digital tilgang, faller noen likevel utenfor

Selv om nesten alle ungdommer har digital tilgang, faller noen likevel utenfor

Publisert: 27.10.2022 kl 08:54

Omtrent alle 13-18-åringer har mobil og tilgang til pc, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. En ny rapport fra Redd Barna avdekker imidlertid at en del har såpass dårlig utstyr eller tilgang at de sliter med å følge opp skolearbeid og bruke offentlige tjenester.

115.000 norske barn og ungdommer vokser opp i lavinntektsfamilier, ifølge SSB. Redd Barna mener at denne gruppen er spesielt utsatt for digitalt utenforskap, og frykter at økende økonomiske utfordringer i samfunnet kan forsterke forskjellene.

For dårlig IKT-utstyr hindrer digital deltakelse

– Selv om nesten alle 13–18-åringer har mobil og tilgang til pc på skolen eller hjemme, viser Redd Barnas rapport at for dårlig IKT-utstyr gjør at ikke alle ungdommer kan delta digitalt på linje med majoriteten. Dette går utover grunnleggende rettigheter som skolegang, deltakelse i fritidsaktiviteter og tilgang til helsetjenester, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Også Medietilsynet er bekymret for denne gruppen.

– God digital tilgang er viktig for å kunne følge med på nyheter og delta i samfunnsdebatten. Derfor er det viktig at alle ungdommer har like muligheter til digital deltakelse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Redd Barnas rapport viser at dårlig nett hjemme og lite mobildata er hindringer som gjør det vanskelig for en del unge å delta digitalt. Selv om de fleste skoler har ordninger med skole-pc eller nettbrett, oppgir fire prosent av ungdom på ungdomsskole og videregående skole til Medietilsynet at de ikke har tilgang til skole-pc eller nettbrett på skolen.

– Erstatningsansvaret for skole-pc kan også skape problemer. Når foreldrene må betale for en ødelagt skole-pc, kan det gå utover ungdom i fattige familier som ikke alltid tør å fortelle foreldrene at skole-pc-en er i stykker, sier Skybak.

Redd Barna foreslår tiltak for å hindre digitalt utenforskap

Redd Barna mener regjeringen må sette i gang tiltak for å sikre at alle ungdommer kan delta digitalt. Blant forslagene er at alle kommuner bør ha minst ett sted der de unge har tilgang til gratis nett og digitalt utstyr etter skoletid. Økt offentlig støtte til bredbånd og IKT-utstyr for ungdom, tilgjengelige digitale tjenester på flere språk og gratis offentlige opplærings- og veiledningstjenester for bruk av digitale tjenester og utstyr for foreldre, er andre tiltak Redd Barna foreslår.

Rapporten fra Redd Barna Har alle ungdom mulighet til å delta digitalt? Barrierer og løsninger er en kvalitativ rapport basert på fokusgruppeintervjuer med ungdom, et innspillmøte med brukerorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og fagmiljøer som jobber med ungdom, i tillegg til sammenstilling av tidligere rapporter.

Vis alle notiser