Salangen-Nyheter

Balsfjording overtar lederansvaret:

Ny AUF-leder i Troms

Det nye AUF-styret i Troms består av mange flinke ungdommer. Fra venstre: Tor-Arne Nerdal, Lise David Norbye, Hilde Solli, Malin Bredahl Woll, Eirin Kristin Kjær, Adrian Traasdahl, Aleksandra Seljeseth, Adrian Traasdahl. FOTO: CHRISTINE HOLMGREN

TROMSØ/SJØVEGAN: I helga har AUF i Troms arrangert sitt årsmøte i Tromsø, med delegater fra hele fylket. Eirin Kristin Kjær (23) er blitt valgt til ny leder.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

På årsmøtet ble det blant annet vedtatt at AUF i Troms vil gå til kamp mot asylbaroner gjennom å stille krav om at man ikke skal kunne ta utbytte på å drive mottak, og å legge til rette for at kommuner kan drive mottak selv. - Vi må være tydelig på at mennesker på flukt som kommer til Norge skal tas i mot på en god måte, uten at pengene staten bruker på det går i lomma på private profittjegere, sier nyvalgt leder Eirin Kristin Kjær. Hun vil kjempe for mer fokus på nordområdene. - Klimaaspektet i nordområdene er nesten helt fraværende, men det er det viktigste vi må fokusere på her i et sårbart nord. Arbeidsledigheten kommer nordover, og krever at vi har en plan for å håndtere det, sier den nyvalgte AUF-lederen.

Slik er det nye fylkesstyret i AUF:

Leder

                                    Eirin Kristin Kjær                             (Balsfjord)

Pol.nestleder

                      Brynjar Andersen Saus                   (Tromsø)

Org.nestleder         

            Malin Bredahl Woll                         (Salangen)

1. Styremedlem                 

Adrian Traasdal                               (Målselv)

2. Styremedlem                 

May-Britt Simonsen                        (Lenvik)

3. Styremedlem                 

Nicklas Johansen                             (Berg)

4. Styremedlem                 

Hilde Solli                                          (Målselv)

1. vara

                                  Tor-Arne Nerdal                              (Lavangen)

2. Vara         

                       Maren Irene Gåre Bakkevoll          (Balsfjord)

3. Vara

                                  Nikolai Hagensen Eide                    (Målselv)

4. Vara         

                       Karoline Stensland                          (Tromsø)

5. Vara         

                       Lise Davis Norbye                            (Salangen)

6. Vara         

                       Aleksandra Seljeseth                       (Tromsø)