Salangen-Nyheter

Nå må du redusere farten her:

Ny fartsgrense på 30 km/t

Her slutter 30 kilometers fartsgrensen like før du skal kjøre inn på fylkesvei 84, mellom gamle Lundbutikken og Maxi Miljø på Sjøvegan.

Her slutter 30 kilometers fartsgrensen like før du skal kjøre inn på fylkesvei 84, mellom gamle Lundbutikken og Maxi Miljø på Sjøvegan.

Det er ikke alle som har fått det med seg, men det har blitt en ny fartsgrense på Strandveien på Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I fjor høst kom reduseringen av fart, og etterhvert nå er skiltene også kommet opp som et synelig bevis på at farten er redusert ned til 30 kilometer i timen som tillatt fart på kjøretøyer her.

Fartsreduksjonen gjelder hele Strandveien fra man kjører av fylkesvei 84 mellom gamle Lundbutikken i sentrum der Kåre Kafe i dag og Maxi Miljø.

Tidligere har fartsgrensen her vært høyere med 50 kilometer i timen. Men nå er det blitt enda mer trafikksikkert med redusert fartsgrense, spesielt også siden skolebussene bruker denne veien for å kjøre skoleungene til Salangen skole.

Det kan fort lønne seg og holde fartsgrensen på 30 kilometer i timen her, ettersom også bøtesatsene hos lovens lange arm er godt ytterligere opp nå over nyttår.

Annonse