Salangen-Nyheter

Hovedsak - årsmøte i Salangen Ap:

Ny kommunereform

Salangen Arbeiderparti skal se på den fremtidige kommunereformen på årets årsmøte. FOTO. JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen Arbeiderparti skal avholde sitt årsmøte onsdag 26. mars. På møtet vil den nye kommune- reformen bli behørig diskutert. - Vi skal finne ut hvordan vi skal møte den kommende kommunereformen, sier Hilde Løvberg.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Når Salangen Arbeiderparti skal diskutere den videre kommunereformen, på årsmøte 26.mars, skal det tas en avgjørelse på hva lokallaget skal jobbe for fremover. Dette blir en av hovedsakene på årets årsmøte. - Det er også viktig for Salangen Arbeiderparti og få innspill fra innbyggere i Salangen om hva som er viktig for dem. Skal vi jobbe frem saker så er det viktig at innbyggere i Salangen møter opp på årsmøtet og medlemsmøtene for å fremme hva som er viktig for dem, sier Hilde Løvberg.

Kaffe og sang

På årsmøtet vil det i tradisjon tro bli sang, loddsalg og servering etter den formelle sakslisten er gjennomført. - Vi håper at flest mulig folk kan komme, både sympatisører, medlemmer og nye medlemmer. Møtet blir på Huset mot havet kl. 19.00 på onsdagen, avslutter Hilde Løvberg.