Salangen-Nyheter

Sjøvegan videregående skole:

Ny opplæringsmodell

I dag inviteres næringsliv i Salangen og regionen forøvrig til samarbeidsmøte på Sjøvegan videregående skole.  Rektor Kjell Arne Giske ser frem til møtet. FOTO: ANNA FJOSE

I dag inviteres næringsliv i Salangen og regionen forøvrig til samarbeidsmøte på Sjøvegan videregående skole. Rektor Kjell Arne Giske ser frem til møtet. FOTO: ANNA FJOSE

SJØVEGAN: I dag tirsdag 28.mai inviterer Sjøvegan videregående skole til samarbeidsmøte mellom skolen og regionens næringslivet om alternativ opplæringsmodell. - Skolen skal levere fagfolk som næringslivet har behov for i fremtiden, sier rektor Kjell Arne Giske (bildet).

Publisert:

Sist oppdatert: 31.05.2019 kl 00:00

Annonse
Annonse

Fremtidige nasjonale endringer i yrkesfagtilbudene samtidig med nedgang i ungdomskull i Troms, spesielt i Midt-Troms, har ført til at Sjøvegan videregående skole nå inviterer til samarbeidsmøte med regionens næringsliv for å møte fremtidens behov for kompetent arbeidskraft samtidig som skolens eksistensgrunnlag styrkes.

Ungdommen er regionen viktigste ressurs

Rektor ved Sjøvegan videregående skole, Kjell Arne Giske er klar i sin mening. - Vi har yrkesfaglige opplæringstilbud, og har allerede et godt samarbeid med mange forskjellige arbeidsplasser i regionen knyttet til praksisplasser. At skole og næringsliv er tett på hverandre er viktig i flere sammenhenger. Ved å se hvordan et yrke utøves i praksis, kan det bidra til at elevene gjør riktige yrkesvalg. Det er viktig for skolen at vi gjør opplæringen så praksisnær som mulig. Det blir vanskelig uten et tett samarbeid med næringslivet. For lokale virksomheter er det samtidig viktig at de blir kjent med elever som tar relevant utdanning med tanke på fremtidig læreplass og eventuell jobb, sier rektor Giske til nettavisen som i invitasjonen til regionens næringsliv fremholder at ungdommen er regionens viktigste ressurs.

Mange fremtidige ressurser innenfor arbeidsliv i regionen finnes kanskje på Sjøvegan videregående skole. ARKIVFOTO. JON HENRIK LARSEN

Steigen-modellen

Hensikten med møtet er å få innspill på hva Sjøvegan videregående skole og næringsliv kan gjøre sammen for å fortsatt utdanne fagfolk til de yrkene som regionen har behov for. I den forbindelse vil det bli orientert om Steigen-modellen der Knut Hamsun videregående skole i Nordland har etablert et tett samarbeid med næringslivet i kommunene Tysfjord, Hamarøy og Steigen for å kunne tilby en stor bredde yrkesfag. - Vi har også tidligere hatt møter med både offentlige og private aktører, med godt utbytte. Men dette er første gang vi konkret skal diskutere andre modeller for opplæring enn den tradisjonelle 2+2-modellen vi vanligvis har for elever på yrkesfag. Dvs 2 år i skole og 2 år i bedrift, avslutter Giske