Salangen-Nyheter

Fv. 848 Segelstein ute på høring:

Ny vei på vei

Vegeier Troms fylkeskommune har gitt Statens vegvesen, i samarbeid med Ibestad kommune som planmyndighet, i oppdrag å lage forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 848 Segelstein» på øya Andørja i Ibestad kommune.

ANDØRJA: Vegeier Troms fylkeskommune har gitt Statens vegvesen, i samarbeid med Ibestad kommune som planmyndighet, i oppdrag å lage forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 848 Segelstein».

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Planen skal tilrettelegge for bygging av ca. 3,2 km ny veg, tunnel og kryss på strekningen mellom Aspelia og Sæter. Målet er bedre vegstandard, forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle brukere, spesielt for næringstransport.

Godt fornøyd fylkesråd

- Jeg er godt fornøyd med at vi nå er kommet dit, at vi sender reguleringsplanen for et svært viktig tiltak for lokalsamfunn og næringsliv ut på høring, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms fylkeskommune.

Lagt ut på høring

Planforslaget vil være til høring/offentlig ettersyn i perioden 29.april til 11.juni 2019 og blir lagt ut fysisk på rådhuset på Ibestad og på vegkontoret i Harstad.

Ibestad kommune, servicetorget, rådhuset, Hamnvik

Statens vegvesen, Region nord, Vegavdeling Midtre Hålogaland, Fjordgata 5, Harstad

Dokumentene kan også hentes elektronisk fra kommunens eller Statens vegvesen sine nettsider. Berørte grunneiere og øvrige interessenter varsles ved brev.