Annonse
Salangen-Nyheter

Nå må du senke farta:

Nye fartsgrenser igjennom sentrum

Fartsgrensen igjennom Sjøvegan-sentrum, nærmere bestemt fra sykehjemmet og frem til slutt eksisterende 50-sone, en strekning på 1311 meter er nå redusert til 40 km/t.
 Foto: Jon Henrik Larsen

Fartsgrensen igjennom Sjøvegan-sentrum, nærmere bestemt fra sykehjemmet og frem til slutt eksisterende 50-sone, en strekning på 1311 meter er nå redusert til 40 km/t. Foto: Jon Henrik Larsen

Tidligere denne uka kom trafikkskiltene opp i sentrum av Sjøvegan, som reduserer farten du har lov å holde som billist.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Fartsbegrensningen gjelder på fylkesvei 84 igjennom Sjøvegan-sentrum.

Det er Salangen kommune som har søkt om nedsatt fartsgrense, og fått medhold fra Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune, kommer det frem i sakspapirer fra Salangen kommune.

Dermed er blir eksisterende fartsgrense, fra 50 km/t til 40 km/t, mellom sykehjemmet og frem til slutt eksisterende 50-sone, en strekning på 1311 meter.

Myke trafikanter

Grunnen til at man har søkt om fartsreduksjon er å ta hensyn til myke trafikanter. Som de fleste vet, ligger store deler av bebyggelsen ligger nord for sentrum og skolene, som medfører at barn må krysse fylkesvegen på et eller annet tidspunkt.

Endret fartsgrense

I forbindelse med vedtaket forutsatte også fylkeskommunen at den kommunale vegen på Strandveien også får endret fartsgrense.

– Av den informasjon vi sitter med så er dagens fartsgrense, fra fylkesvegen og frem til innføring av «Sone 30» ved bensinstasjonen, 50 km/t. Ber derfor kommunen gjøre en vurdering om endring av fartsgrensen for denne strekningen på Strandveien, og sende oss kopi av fartsgrensevedtaket når dette er fattet, skriver fylkeskommunen i et brev til Salangen kommune.

Annonse