Salangen-Nyheter

Kommunen jobber med:

Nye forslag til veinavn

- For mange er den eneste måten å komme nøyaktig frem til noen på, er ved å bruke gårdsnummer, men det er ikke alle som har de tilgjengelig, flirer Johan-Harald Gamnes. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

- For mange er den eneste måten å komme nøyaktig frem til noen på, er ved å bruke gårdsnummer, men det er ikke alle som har de tilgjengelig, flirer Johan-Harald Gamnes. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: Salangen kommune vedtok i ressursutvalget å legge ut forslag til veinavn som er nye eller endret fra 1.gangs behandling, ut på ny høring. Johan-Harald Gamnes ønsker at allmenheten skal komme med innspill, før endelig vedtak om veinavn fattes.

Publisert:

Annonse
Annonse

Veinavn er på en måte et adressenavn og 20% av innbyggerne i Salangen mangler en offisiell veiadresse. Dette gjelder spesielt nye veier i blant annet området Laberg, Seljeskog og Salangsverket. - Totalt gjelder navneendringer på 34 veier, men denne høringen gjelder ni av veiene. Jeg er fra Laberg og om ambulansen skulle finne ut hvor jeg bor ville jeg ha måtte beskrive både vei og hus. Dersom de søker opp veinavnet vil de ikke finne frem på grunn av at veiene er ikke offisielt registrert, forklarer Johan-Harald Gamnes til nettavisen.

Forslag

Etter en dyp samtale med Gamnes prøvde undertegnede journalist spøkefullt å komme med forslag som «Gundersens vei», men forslaget ble dessverre avvist. - Behandlingen vi gjør nå er navnet. Vi har fått noen innspill sålangt som er helt enkle forslag. Det har faktisk ikke dukket opp noen morsomme eller kritiske forslag. Det er en del retningslinjer og lover vi må gjennom før vi lander på et konkret navn. Språkrådet må blant annet godkjenne navnet, avslutter Gamnes til nettavisen.

Ressursutvalget fremla følgende forslag om nye og endrede adresser i forhold til forslagene:

Gropaveien endres til Laberg

Småmyrveien endres til Solstien

Oksebåsveien endres til Utsikten

Seljeskogen endres til Seljeskogveien

Øvre Salangen endres til Prestbakkveien

Skansen endres til Skårvik

Storvollen endres til Storvollveien

Parken tas inn som ny vei

Annonse