Salangen-Nyheter

Integrering i Lavangen:

Nye innvandrere

Erling Bratsberg ordfører i Lavangen kommune. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

TENNEVOLL: For neste år er det kommet forespørsel fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta i mot 15 asylsøkere til Lavangen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

IMDi (Integrerings- og mangfolddirektoratet) fordeler flyktningene på kommunene rundt om. For 2013 hadde IMDi 9200 flyktninger som skulle bosettes rundt om i kommunene. Flyktningene fordeles ut ifra kommunenes innbyggere.

Arbeid

- Det er utfordrende å få integrert de voksne asylsøkerne her i Lavangen, forteller ordfører Erling Bratsberg til nettavisen. Å finne praksisplasser og jobbtilbud vil være en utfordring i seg selv. I fjor avslo Lavangen kommune å ta imot flyktninger, da de ikke kunne tilby arbeidsplasser og boliger til asylsøkerne. De unge som gikk i barnehage og skole tilpasset seg svært bra, og deltok på fritidsaktiviteter i kommunen, heter det i referatet fra formannskapet av 28.august- 2012.

Folkemøte

Det er lagt frem forslag om å sende 15 flyktninger til Lavangen til neste år. Dette har ikke kommunen gitt noen tilbakemelding på enda. Før et vedtak blir gjort i kommunen, vil det bli innkalt til folkemøte. - Vi ønsker å ha et møte med våre innbyggere i Lavangen, for å se på utfordringene vi vil stå overfor ved å ta imot asylsøkere, forteller Erling Bratsberg på telefon til nettavisa. - Våre innbyggere må få informasjon og bli tatt med på råd fra starten av, om vi skal få dette til, sier Bratsberg.