Salangen-Nyheter

For mennesker med spesielle behov:

Nye omsorgsboliger

SOMMEREN 2020: Enhetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune Reidar Berg forteller at det er planlagt at det nye bygget med miljøtjeneste-boliger skal stå klart sommeren 2020. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SOMMEREN 2020: Enhetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune Reidar Berg forteller at det er planlagt at det nye bygget med miljøtjeneste-boliger skal stå klart sommeren 2020. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det ble i et kommunestyremøte i februar 2019 satt i gang et prosjekt for bygging av leiligheter med administrasjonsbygg på Ryet. Kommunen har som mål at bygget skal stå klart til sommeren 2020.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2020 kl 00:00

Annonse
Annonse

Prosjektet som går under navnet «Nytt bygg til Miljøtjenesten» ble vedtatt på kommunestyremøtet i februar i fjor. Kostnadsrammen på dette prosjektet er på 18,5 millioner kroner.

Entreprenøren på dette prosjektet er Plan Evo AS. Byggeprosjektet har siden februar 2019 vært under behandling og har blitt sendt til forskjellige instanser for vurdering. Blant annet har Fylkesmannen gitt en uttalelse til Husbanken i forbindelse med opptak av lån for å finansiere prosjektet. Denne uttalelsen ble sendt til Husbanken i desember 2019.

— Fylkesmann er kjent med boforholdene rundt nåværende boligmasse i miljøtjenesten Ryet og støtter kommunens behov for tilrettelagte boliger for denne brukergruppen. Prosjektet har en god planløsning i et godt etablert bomiljø, heter det i brevet fra Fylkesmann til Husbanken.

Ifølge Fylkesmannens uttalelse er prosjektet prioritert oppgave for 2020 i formannskapets innstilling til kommunestyret. I saksframlegget som ble utarbeidet i 2019 kommer det fram at målet for prosjektet var å få det ferdig innen utgangen av desember 2019.

Enhetsleder ved teknisk avdeling i Salangen kommune Reidar Berg forteller fredag til Salangen-Nyheter at anbudskonkurransen til prosjektet ennå pågår.

— Den står ennå på. Vi har ikke fått et tilbud, men det vil vi får senere. Vi har satt av en dato for anbudsfrist, sier Berg.

Fristen går ut i april, forteller han.

— Det er mange som har meldt seg på. Det var et bra oppmøte av entreprenører som er interessert i jobben, sier Berg om en befaringstur som flere entreprenører var med på.

Slik er byggetegningene for de nye omsorgsboligene som Salangen kommune skal bygge. 

Kommunens mål er at bygget skal stå klart til sommeren 2021.

— Målet er at det bygningsmessige skal være ferdig til mellom påsken og sommeren i 2021, sier han.

Bygget mener han blir en positiv tilvekst for brukene som skal benytte seg av boligene i det nye bygget.

— Det er absolutt bra for brukerne. Det er tilpasset brukene og de som skal drifte bygget og leilighetene. Det blir en veldig stor kvalitetsendring i forhold til miljøtjenester. Bygningene er til for å ivareta de som har spesielle behov, sier han.

Prosjektet har i om lag et år vært under behandling og til diskusjon i de rette instansene. Det mener Berg har vært nødvendig.

— Det har vært jobbet med prosjektet kontinuerlig. Saken har vært aktiv i noen år. Det har vært viktig å ta seg den nødvendige tiden for å gjøre bygget optimalt i forhold til tomta, beboerne og bygget. Vi har brukt ekstra tid på å passe på at bygget blir optimalt for alle, sier han.

Underveis i prosessen har kommunen vært i kontakt med naboene til tomta der bygget blir reist.

— Vi har hatt en dialog med naboene og har prøvd å tilpasse bygget slik at det blir minst mulig til sjensanse for de som bor der, sier Berg.

Annonse