Salangen-Nyheter

Gir tilbud for elever på Salangen skole:

- Barn bygger vennskap på tvers av alder

Aktivitetstilbudet WePlay har startet opp i Salangen. Aktivitet- og fagansvarlig for WePlay i DRIVE Norge, Ida Alstad forteller om et tilbud der barna knytter vennskap på tvers av kjønn, alder og kultur.

Aktivitetstilbudet WePlay har startet opp i Salangen. Aktivitet- og fagansvarlig for WePlay i DRIVE Norge, Ida Alstad forteller om et tilbud der barna knytter vennskap på tvers av kjønn, alder og kultur.

Siden i fjor høst har det vært jobbet med å starte opp aktivitetstilbudet WePlay i alle landets fylker, og i Troms og Finnmark er det nå Salangen skole som har fått tildelt et givende tilbud for barn på mellomtrinnet.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.01.2023 kl 13:01

Annonse
Annonse

Det er DRIVE Norge som står bak aktivitetstilbudet som nå har blitt etablert ved Salangen skole.

WePlay er et tilbud for barn på 5. – 7. trinn som vil foregå etter skoletid én gang i uken, og frem til sommerferien. Her er det ansatt lokale aktivitetsledere med tilhørighet til skolen, som gir barna et tilbud med fokus på lek og samspill med andre barn.

– I WePlay har vi valgt å fokusere på bevegelse og glede, samtidig som barna får en trygg arena sammen med jevnaldrende. Her vil de føle seg inkludert i et godt lag, samtidig som de får utfolde seg fysisk. Vi har ofte sett at barna bygger vennskap på tvers av alder, kultur og kjønn. Her er det ikke prestasjoner som er i fokus, men vi ønsker at barna skal kjenne på mestring gjennom leken, sier aktivitet- og fagansvarlig for WePlay i DRIVE Norge, Ida Alstad.

Aktivitetstilbudet WePlay er en trygg arena hvor barna får leke med jevnaldrende, og oppleve mestring.

Aktivitetstilbudet WePlay er en trygg arena hvor barna får leke med jevnaldrende, og oppleve mestring.


Ikke første året

Dette er det femte året DRIVE Norge har aktivitetstilbudet på skoler rundt om i landet, og vil i denne omgang bli driftet etter et tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I tildelingsprosessen ble DRIVE sin søknad om WePlay prioritert, og den ideelle organisasjonen ble tildelt 2 728 000,- for å drifte aktivitetstilbudet ved én skole i alle landets fylker.

– Vi er veldig glade for at vi får muligheten til å starte opp WePlay i så mange kommuner, og gi et gunstig tilbud til så mange barn, sier Alstad.

Tilskuddet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet skal gå til mangfolds- og inkluderingstiltak, og har spesielt fokus på barn som ikke er med på andre fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen forvaltes etter "Bestemmelser om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet", som er fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Selv om dette tilskuddet har et spesielt fokus, er WePlay et inkluderende tilbud som går ut til alle barn på mellomtrinnet ved Salangen skole, avslutter Alstad.