Salangen-Nyheter

Nesten to viltpåkjørsler i timen:

Nå går vi inn i den mørke, skumle tiden

Det er ventet flere påkjørsler i løpet av vinteren på elg. Folk bes å ta det med ro når de kjører inn i spesielt elg-fare områder. Foto: Gorm Kallestad, NTB

I vinterhalvåret øker risikoen for å kjøre på elg, hjort og rådyr. Vilt- og trafikkeksperter forteller hva bilistene skal være ekstra oppmerksomme på.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 17.11.2022 kl 08:24

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

I fjor var det i snitt 1,7 viltpåkjørsler i timen i Norge, ifølge statistikk fra Hjorteviltregisteret. Statistikken inkluderer elg, hjort og rådyr.

– Viltpåkjørsler skjer gjennom hele året og over hele landet, men tyngdepunktet er i den mørke årstiden, sier Christer Moe Rolandsen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

De siste fem årene er det registrert mellom 12.000 og 13.000 viltpåkjørsler, med et hopp opp til drøyt 15.000 i fjor. Så langt i år er 10.000 påkjørsler passert.

Rolandsen mener veksten i fjor særlig skyldes økt rådyrbestand. En annen årsak er bedre innrapportering, knyttet til myndighetenes oppfordring om å ta prøver av trafikkdrepte dyr for å avdekke skrantesyke.

Tøff vinter

– Det er som regel snøen som er jokeren, i tillegg til endringer i bestandsstørrelsen av de ulike artene, fastslår Rolandsen.

I år med mye snø øker antallet ulykker med dyr. Hovedårsaken er at snøen ofte får dyrene til å trekke ned mot lavereliggende strøk. Dermed vil flere av dem krysse bilveier.

– Dette så vi veldig tydelig i 2018. Da var det en tøff vinter i sentrale deler av Østlandet. Det medførte høyere tetthet av dyr rundt veiene og flere påkjørsler enn i år med mindre snø. Dette gjaldt særlig elg, men også rådyr, sier Rolandsen.

Totalt ble det rapportert inn 2147 viltpåkjørsler i januar 2018, mot 1171 samme måned året før.

Rolandsen forteller at NINA har rimelig god statistikk over viltpåkjørsler tilbake til 1970, og at det over tid har det vært en økning.

– De siste 50 årene har flere og flere hjortedyr blitt påkjørt. Det øker i takt med bestanden, understreker han.

Fylkene med flest registrerte hjortedyrpåkjørsler år etter år, er Viken, fulgt av Innlandet og Trøndelag. Desidert færrest er det i Oslo, mens det også er relativt få i Troms og Finnmark.

Flest rådyr

Av de tre hjortedyr-artene er det desidert flest rådyr som blir påkjørt. Tallene fra i fjor forteller om 11.033 påkjørte rådyr, mot 2877 elg og 1971 hjort. Statistikken inkluderer også tog, men den andelen er liten – bare 882 av de vel 15.000 dyrene ble påkjørt av tog.

I tillegg til bestandsstørrelser og snøforhold spiller også mengden biltrafikk inn på hvor mange viltpåkjørsler som skjer.

– Antallet viltulykker øker med antall kjørte kilometer med bil, men en dobling av antall bilkilometer fører ikke til en like stor økning i ulykker. En dobling av elgbestanden vil derimot føre til en omtrent proporsjonal økning i antallet viltulykker, sier Rolandsen.

Enkle forholdsregler

Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF, anbefaler noen enkle forholdsregler som minsker risikoen for å kjøre på hjortedyr.

– Kort fortalt går det på å redusere farten, være oppmerksom på skilting og bevare nattsynet ved å redusere lysstyrken på skjermene inne i bilen. Så er det selvsagt også viktig å være oppmerksom og aktivt se etter vilt langs veien, sier han.

Både fullmåne og høstjakt har fått ord på seg for å øke risikoen for viltulykker, men disse sammenhengene støttes ikke av ekspertene.

– Vår undersøkelse viser at fullmåne ikke har noen ting å si. Vi greier heller ikke å se noen tydelig effekt av jaktsesongen, selv om dyrene settes i bevegelse og mange kjører i områder med dyr. Hadde man stoppet jakta, ville bestanden gått i været. Da hadde antallet ulykker gjort det samme.