Salangen-Nyheter

Asfaltering igjennom Spansdalen:

- Opplever lang ventetid