Salangen-Nyheter

Sparebank1 Nord Norge:

Nytt bunnsolid resultat

Konsernsjef i Sparebank1 Nord Norge, Jan Frode Janson er svært glad for det gode resultatet. FOTO: SNN

SJØVEGAN/TROMSØ: SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 768 millioner kroner før skatt for første halvår, mot 684 millioner kroner i fjor. – En enkel og tydelig strategi, der vi konsentrerer oss om kjernedrift og Nord-Norge gir uttelling, sier konsernsjef Jan-Frode Janson (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

SpareBank 1 Nord-Norge er en lokal bank, men en betydelig aktør i Norge. Basert på dagens børskurs er konsernets verdi om lag 8,6 milliarder kroner. Det er langt mer enn for eksempel SAS og Hurtigruten. Kursen på bankens egenkapitalbevis har hittil i år hatt en avkastning på nesten 11 prosent, noe som er godt over hovedindeksen til Oslo Børs. – Vi har jobbet langsiktig og godt. Vi har bygget egenkapital og tilpasset driften både i forhold til antallet filialer og bemanning. I tillegg har vi solgt oss ut av engasjementer som ligger på siden av kjernevirksomheten vår. For eksempel er vi nå ute av Russland, og vi har solgt oss ut av investeringsfondet Nord II. Veksten vi ser indikerer at markedet har tro på både SpareBank 1 Nord-Norge og på utviklingen i landsdelen, sier Janson.

Doblet egenkapitalen

I løpet av seks år har

SpareBank 1 Nord-Norge nær doblet egenkapitalen, og ligger i dag godt over myndighetenes regulatoriske krav. – Dette gir oss mulighet til å vokse. Og det gir oss kraft til å modernisere oss, slik at vi kan møte økt digitalisering, endret kundeadferd og ny konkurranse. En solid og selvstendig landsdelsbank er bra for Nord-Norge. Bare slik kan vi understøtte veksten og bidra til å realisere det enorme potensialet som finnes i denne landsdelen, sier Janson. SpareBank 1 Nord-Norge eies av det nordnorske samfunn med 54 prosent, mens 46 prosent er børsnotert.

– Mer enn 80 prosent av overskuddet konsernet genererer blir igjen i Nord-Norge. Mye gis tilbake til landsdelen gjennom bankens samfunnsutbytte. Dette deles ut som tilskudd til kultur, idrett og kompetansebyggende formål. Slik bidrar vi direkte til å bygge Nord-Norge, sier Janson.