Salangen-Nyheter

Formannskapet behandler sak:

Nytt kommunehus?

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Frode Skuggedal anbefaler formannskapet i dag å gjennomføre ombygging og flytting av kommunehus til ISIS-bygget i Strandveien. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I dag mandag behandler formannskapet i Salangen kommune en sak om utbygging av ISIS- bygget på Strandveien til kommunehus.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Muligheten for dette er ombygging av Vasshaug barnehage som gir disponibelt overskudd i finansieringsrammen på 1,2 millioner. I kommunestyresak 19/15 ble formannskapet gitt fullmakt til å omdisponere overskytende beløp fra finansieringsrammen for ombygging av Vasshaug Barnehage, til ombygging av ISIS-bygget. Etter endelig kostnadramme for Vasshaug barnehage er nå avklart. Dette viser et disponibelt overskudd i finansieringsrammen på kr. 1.200.000. Det er beregnet en total kostnadsramme på kr. 2.500.000,-, skriver administrasjonen i sin innstilling.

- Bør gjennomføres

Administrasjonssjef Frode Skuggedal har sett på saken om ombygging og flytting

. -

I budsjettbehandling for 2015 ble det lagt til grunn en innsparing på drift av kommunehuset ved å gjennomføre en flytting av administrasjonen til ISIS-bygget. For å få en effektiv innsparing i forbindelse med flytting av administrasjonen, bør ombygging og flytting gjennomføres så snart som mulig, Eksisterende del av bygget som inneholder kontorer vil ikke bli berørt av selve ombyggingen, men oppgraderingen er avgrenset til arbeid til bygningsmessige endringer av klasserom til kontorer, ventilasjonsanlegg,endring kanalnett, elektroarbeider og at det er planlagt et spis-/personalrom med nytt kjøkken, sier Skuggedal i sin utredning.