Salangen-Nyheter

Årsmøte i Salangen SV:

Nytt lokalt SV- styre

Salangen SV hadde årsmøte 7.mars, og hadde besøk av leder i Troms SV, Katrine Gregusson.

SJØVEGAN: Det har vært avviklet årsmøte i Salangen SV, hvor vanlige årsmøtesaker med valg av nytt styre sto på agendaen. Åsa Utstøl (bildet) fikk fornyet tillit som leder i Salangen SV fremover. Det ble også andre endringer i SV`s lokalstyre.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Årsmøtet i Salangen SV ble avholdt den 7. mars, hvor 12 medlemmer var tilstede. - På årmøtet hadde vi besøk av fylkesleder i SV, Katrine Gregusson fra Lenvik. Styresammensettingen ble, leder Åsa Utstøl, Svein Magne Forsgren, Frode Hanssen, Per Gustav Nilsen, Eyvind Sommerseth, og Eli Johanne Johannesen. Så nå er vi et forsterket styre, ved at det gamle styret ble gjenvalgt og det ble valgt to nye til, sier leder Åsa Utstøl til nettavisen.

Vekst

Salangen SV gjorde et godt valg ved siste kommunevalg. - Ja jeg synes det er liksom en ny giv i partiet, og vi opplever en medlemsvekst både her i Salangen og ellers i Troms. Nå er vi jo inne i en prosess med sammenslåing av fylkespartiet i Troms og Finnmark. Dette er en prosess som akkurat er startet, noe vi ser som spennende fremover. Dette fikk vi en god orientering om av fylkesleder Katrine Gregusson. Årsmøtet vedtok også aktiviteter som vi jobber med fremover, noe vi vil komme tilbake til senere, sier den engasjerte lederen Åsa Utstøl til nettavisen.

Årsmøteuttalelse

Årsmøtet tok også tak i Salangen kommunes arealplan, hvor det ble fremmet en uttalelse om at arealplanen i Salangen er foreldet.- Ja vi synes dette er viktig og Salangen SV etterlyser revisjon av arealdelen av kommuneplanen, for i eksisterende arealplan er datert i 1994. Blant annet synes vi det er gitt for mange dispensajoner for hyttebygging i NLF sone 1. Årsmøteuttalesen ligger i sin helhet på vår Facebook- side, og kan leses der, avslutter leder Åsa Utstøl.

Les hele årsmøteuttalelsen fra Salangen SV her.