Salangen-Nyheter

Akvakultur er den nye satsingen:

Nytt skoletilbud

Her er lærling Kent Johansen i arbeid. Han har lærlingeplass ved Lerøy Aurora. FOTO: LEIF-PEDER JØRGENSEN.

SJØVEGAN/SENJA: Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb? Vil du ha en variert arbeidshverdag? Fiskeri- og havbruksnæringen er en internasjonal bransje i sterk vekst, med mange jobbmuligeter innen alt fra fiskeoppdrett til forskning.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Når man går på ungdomsskolen kan det være vanskelig å vite hva man skal bli. Et godt råd er likevel å gjøre noe man liker å holde på med, samtidig som man går skole og skaffer seg en utdanning.

Nytt skoletilbud

Fra høsten 2013 vil det være et nytt tilbud med vg2 akvakultur på Senja videregående skole, skolested Gibostad. Tilbudet er i nært samarbeid med næringen, og med dette ønsker man å styrke fagutdanningen i Sør-Troms.

Akvakultur

Skoletilbudet har oppstart høsten 2013, men man kan søke skoleplass allerede nå (www.vigo.no). Ved å gå på Akvakultur vil man få en praktisk og variert skolehverdag. Elevene er mye ute, og teori og praksis knyttes sammen. Deler av skoleåret vil man være utplassert i bedrift slik at kjennskap til havbruksnæringen og videre jobbmuligheter økes. Det er mange muligheter for videreutdanning innen akvakultur, og dette er en stor næring i Norge som vil vokse mye i fremtiden.  - En enormt spennende mulighet med en lysende fremtid, sier Leif-Peder Jørgensen, prosjektleder rekrutterings- informasjonsarbeid ved Senja og Nord Troms videregående skole.

På bildet viser lærling Per Isak Kenta hvordan man håndterer en fiskehåv. FOTO: KENT JOHANSEN.

Gode lærlinge-muligheter

Man håper dette nye skoletilbudet ved Senja videregående skole vil være aktuelt for ungdom i nærheten. Utdanningen vil gi store muligheter i denne regionen. Både Salaks AS, Kleiva Fiskefarm og Gratangslaks er kjempepositive til det nye tilbudet med vg2 akvakultur. De alle ønsker lærlinger hjertelig velkommen, og i Troms fylke er det generelt mange ledige lærlingeplasser. - Vi håper mange ungdommer er interessert i en god utdannelse med en voksende karriere, avslutter Jørgensen.

ANNONSE
Annonse